Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Έκθεση ''Βυζάντιο: Λάμψη και Καθημερινή Ζωή'' / Exhibition ''Byzantium: Splendour and Everyday Life''

Έργα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου θα μεταφερθούν σύντομα στη Γερμανία για τις ανάγκες της Έκθεσης ''Βυζάντιο: Λάμψη και Καθημερινή Ζωή''. Η χώρα μας συμμετέχει με έργα από τρία μουσεία, το Βυζαντινό και Χριστιανικό, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μπενάκη.

Η έκθεση για εγκαινιαστεί στις 26 Φεβρουαρίου στην Κunst und Αustellungshalle der Βundesrepublik Deutschland στη Βόννη και θα διαρκέσει ως τις 20 Ιουνίου. Στην Έκθεση, που θα εκτείνεται σε 5.600 τ.μ., πρόκειται να αναδειχθούν ο πολιτισμός και η ιστορία του Βυζαντίου από την ίδρυσή του το 324 μ.Χ. ώς την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453. Η έκθεση θα επικεντρωθεί ωστόσο κυρίως στην περίοδο από τον Ιουστινιανό και τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους.

Στόχος των επιμελητών είναι να καταδειχθεί η επίδραση που άσκησε το Βυζάντιο στη Δύση, επίδραση με διάρκεια και σημασία ως και τη σύγχρονη εποχή. Θα παρουσιαστούν λοιπόν όλες οι σύγχρονες έρευνες αναφορικά με τη βυζαντινή περίοδο και θα προβληθούν τα επιτεύγματα του πολιτισμού αλλά και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το βυζαντινό κράτος, η τέχνη και ο πολιτισμός γενικότερα, η θρησκεία, η κοινωνία, η οικονομία και ο στρατός αποτελούν επί μέρους θέματα της έκθεσης, η οποία θα αναπτυχθεί σε δύο βασικούς άξονες: έναν χρονολογικό και έναν θεματικό.

Έργα θα στείλουν το Βρετανικό Μουσείο, το Λούβρο, η Βιβλιοθήκη του Βατικανού, το Ερμιτάζ, το Ιστορικό Μουσείο Μόσχας και άλλα μεγάλα ιδρύματα. Συνδιοργανωτής της Έκθεσης είναι το Ronisch-Germanisches Ζentralmuseum, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία αρχαιοτήτων της Γερμανίας, με σπουδαίο ερευνητικό κέντρο, ενώ το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του προκειμένου να αποσταλούν στη Βόννη 66 αντικείμενα βυζαντινής τέχνης.

Η χώρα μας θα στείλει εικόνες, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, κοσμήματα, νομίσματα και κεραμικά. Συγκεκριμένα, 13 έργα προέρχονται από το Βυζαντινό Μουσείο. Ανάμεσά τους, μια μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση κενταύρου και χορεύτριας και τμήμα μαρμάρινου επιστυλίου με πουλιά και ζώα, και τα δύο του 11ου-12ου αιώνα, τμήμα αμφιπρόσωπης πλάκας με παράσταση μέδουσας (στη μία όψη) και σταυρού (στην άλλη) του 5ου-6ου αιώνα, εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (12ος αιώνας), χειρόγραφο Ευαγγέλιο και χειρόγραφο ειλητάριο με τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου από τη Μονή Δουσίκου (12ος αιώνας), εικόνα της Εγερσης του Λαζάρου (12ος αιώνας).

Από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού προέρχονται 40 έργα, μεταξύ των οποίων αρχιτεκτονικά μέλη που χρονολογούνται από τους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, όπως ένας κορινθιακός κιονίσκος (4ος-5ος αιώνας) και ένα κορινθιακό κιονόκρανο (5ος-6ος), τοιχογραφία από διακόσμηση τάφου με φυτικά θέματα (6ος αιώνας) και γεωμετρικά θέματα (4ος-5ος αιώνας), ένα επαργυρωμένο χάλκινο διάδημα, χάλκινα ενώτια, πέντε χάλκινα βραχιόλια και ένα χάλκινο δακτυλίδι (όλα 10ος-12ος αιώνας), εφυαλωμένες κούπες με διακοσμητικά σχέδια (13ος-14ος αιώνας) και άλλα. Τέλος, 13 αντικείμενα θα αποσταλούν από το Μουσείο Μπενάκη.English version
Exhibition ''Byzantium: Splendour and Everyday Life''. A wide-ranging selection of magnificent and historically important works of art brings to life the fascinating history and art of the Byzantine empire.

The exhibition provides a comprehensive survey of the 'Byzantine millenium' which began with the foundation of Constantinople by Constantine the Great in 324 AD and ended with the conquest of the city by the Ottomans in 1453. The exhibition focuses on the period of Byzantium's greatest glory from the time of Justinian I (527–565) to the sacking of Constantinople at the hands of Christian crusaders in 1204.

More than 400 loans from European and American museums, precious ivories, spectacular icons and manuscripts, architectural fragments, sculptures and everyday objects, are presented in their original contexts. Digitally reconstructed sites (e.g. Constantinople or Ephesus) address key questions about the Byzantine state, its art, culture, society and economy and offer visitors an unprecedented insight into everyday life in the Byzantine empire.

An exhibition of the Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn, in cooperation with the Roman-Germanic Central Museum, Mainz.

''Byzantium: Splendour and Everyday Life''
26 February – 13 June 2010

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany
Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 BonnDeutsche version
Gold, Silber, Seide, Elfenbein, Reliquien – um diese kostbaren Besitztümer wurden das Byzantinische Reich und seine Hauptstadt Konstantinopel im Westen beneidet. Doch die Bedeutung des christlichen Oströmischen Reiches geht weit über seine Schätze hinaus. In Byzanz lebte die Antike ungebrochen bis in das Spätmittelalter fort. Hier bewahrte man antike Tradition und Gelehrsamkeit, hier wurzelt unser Rechtssystem. Byzanz schlug die Brücke vom Altertum in das moderne Europa und verband zugleich Ost und West.

Die Ausstellung
Die Ausstellung ''Byzanz: Pracht und Alltag'', die eigens für die Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland entwickelt wurde, zeigt mit über 600 Leihgaben aus der ganzen Welt eine archäologisch-kunsthistorische Präsentation, mit dem Ziel, ein aktuelles Bild des Byzantinischen Reiches zu zeichnen. Anhand herausragender Kunstwerke, archäologischer Funde und neuester Forschungsergebnisse rekonstruiert die Ausstellung die byzantinischen Lebenswelten und beleuchtet die faszinierende Geschichte und Kunst des Byzantinischen Reiches. Im Zentrum steht die Blütezeit des Reiches von der Herrschaft Justinians I. (527–565) bis zur Plünderung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer (1204).

Das Byzantinische oder Oströmische Reich hat eine mehr als 1000jährige Geschichte, von der Gründung Konstantinopels durch Konstantin den Großen (324) bis zur Eroberung durch die Osmanen (1453). Byzanz nimmt eine besondere Stellung unter den frühmittelalterlichen Staaten ein: Byzanz war keine Neugründung, es war die Fortsetzung des Römischen Reiches, das 395 in ein Ost- und Weströmisches Reich geteilt wurde. Während anstelle des Weströmischen Reiches die romano-barbarischen Reiche entstanden, blieb im Osten das Oströmische Reich bestehen. Erst seit der Neuzeit trägt es die Bezeichnung Byzanz.

Das besondere Charakteristikum des Byzantinischen Reiches war die ungewöhnliche Verbindung zwischen der Antike und dem Christentum: Während der christliche Glaube das religiöse Fundament des Reiches bildete, setzten die Byzantiner in ihrer Kultur, dem Rechtssystem und der Verwaltung die Traditionen der griechischen und römischen Antike fort. Bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer im Jahr 1204 hatte das Byzantinische Reich eine reiche und vielfältige Kultur und galt als Standard, an dem sich der Westen Europas gemessen hat.

Das Byzantinische Reich war selbstbewusst und offen für Fremdes. Dieses Bild des ''Römischen Reiches im Mittelalter'' will auch die Ausstellung zeichnen. Das Erbe des Byzantinischen Reiches ist im heutigen Europa sehr lebendig: in der orthodoxen Kirche, im europäischen Rechtssystem, der Architektur und der bildenden Kunst. Trotzdem wurde Byzanz lange Zeit negativ beurteilt und als ein starres, in seinen Traditionen verharrendes Reich beschrieben. Die aktuelle Forschung betont dagegen die außergewöhnliche Kombination aus Ost und Welt.

Eine Ausstellung der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, in Zusammenarbeit mit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum / Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte (R.G.Z.M.), Mainz.

Byzanz: Pracht und Alltag
Information: Telefon: 0228 9171–263 (Montag–Donnerstag 9–15 Uhr und freitags 9–12 Uhr)
Anmeldung: Nur schriftliche Anmeldung bis zum 19. Februar.
Fax: 0228 91 71–244
E-Mail: paedagogik@kah-bonn.de oder per Post.

Kunst- und Ausstellungshalle

der Bundesrepublik Deutschland GmbH
Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
Postfach 12 05 40
53047 Bonn


Πηγές / Sources: In, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

1 σχόλιο:

Subscribe to updates