Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν εμπορική συμφωνία 4.000 ετών στην Ανατολία / Archeologists find 4,000 year-old trade deal in AnatoliaΔύο πινακίδες όπου διατηρείται η αρχαιότερη στην περιοχή της Ανατολίας γνωστή γραπτή εμπορική συμφωνία αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι στη θέση Karum-Kaneš κοντά στo σημερινό χωριό Kültepe της Τουρκίας.

Πρόκειται για πήλινα αντικείμενα με κείμενο σε σφηνοειδή γραφή, μοναδικό πολιτισμικό στοιχείο ανάμεσα στις 23.000 παρόμοιες σφηνοειδείς πήλινες πινακίδες που έχουν αποκαλυφθεί στη θέση. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και επικεφαλής των ερευνών Cahit Gunbatti, η ευρύτερη περιοχή του Kültepe άκμασε ως κέντρο εμπορίας κασσιτέρου του Αρχαίου Ασσυριακού Βασιλείου (20ος-16ος αι. π.Χ.) με το όνομα Kaneš ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρχαν γραπτές εμπορικές συμφωνίας με το Ασσυριακό Βασίλειο της Μεσοποταμίας και την πόλη Hahhum, κοντά στο σημερινό Adiyaman της Τουρκίας.

Η θέση όμως διατηρεί κατάλοιπα συνεχούς κατοίκησης από τη Χαλκολιθική μέχρι και τη Ρωμαϊκή περίοδο, ενώ ανασκάπτεται από το 1948. Αξίζει να σημειωθεί ότι 4.500 από το πλήθος των σφηνοειδών πινακίδων που έχει η δώσει η θέση, έχουν μεταφερθεί παράνομα από την Τουρκία στο εξωτερικό.


English version
Archeologists have unearthed the tablets of first written trade agreement in Anatolia. Professor Cahit Gunbatti of Ankara University's Faculty of Letters, History and Geography said the first written trade agreement in Anatolia was made 4,000 years ago.

"We have discovered the cuneiform-script tablets in Kültepe-Karum excavations in (the Central Anatolian province of) Kayseri", Gunbatti told. Archeologists have been carrying out excavations in Karum hamlet near Kültepe tumulus, where Assyrians used to live, since 1948. They have unearthed some 23,000 cuneiform-script tablets so far.

"Around 4,500 tablets have been smuggled abroad since 1948", Gunbatti said. Gunbatti said Assyrian tradesmen who settled in the region 4,000 years ago sold the tin and fabrics they brought from Mesopotamia.

The two tablets indicated that the oldest trade agreement in Anatolia was made 4,000 years ago, Gunbatti said. "The Assyrian Kingdom in Mesopotamia made written trade agreements with Kanesh Kingdom and Hahhum Kingdom near Adiyaman", he said.

Kültepe is a modern village near the ancient city of Kaneš, located in Kayseri.

Kaneš, inhabited continuously from the Chalcolithic period down to Roman times, flourished most strongly as an important merchant colony (karum) of the Old Assyrian kingdom, from ca. 20th to 16th centuries B.C. A late (c. 1400 B.C.) witness to an old tradition includes a king of Kaneš called Zipani among seventeen local city-kings who rose up against the Akkadian Naram-Sin (ruled c.2254-2218).

It is the site of discovery of the earliest traces of the Hittite language, and the earliest attestation of any Indo-European language, dated to the 20th century B.C.

Πηγή: World Bulletin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates