Κυριακή 14 Μαρτίου 2010

Φιλοτελική Συλλογή - Αγορά του Μήνα / Philatelic Collection - Purchased Item of the Month

1933 (10 Οκτωβρίου / 10th of October)

Αεροπορική έκδοση ''Aeroespresso'' / Airpost ''Aeroespresso'' Issue

Τρίτη και τελευταία προνομιακή έκδοση της ''Αeroespresso Italiana". Τυπώθηκε από τον οίκο Bradbury Wilkinson & Co. Ltd. με τη χαλκογραφική μέθοδο. Η σειρά κυκλοφόρησε μέχρι τις 31 Αυγούστου 1935.


English version
The third and last preferential issue by ''Aeroespresso Italiana''. Engraved issue which printed by Bradbury Wilkinson & Co. Ltd. and remained in the Post Offices until the 31st of August, 1935.

Philatelic Collection
Purchased Item of February 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates