Τρίτη 9 Μαρτίου 2010

Photo of the Day - Sri Lanka, Kandy - Sri Dalada Maligawa

© 2010 epirotica

Sri Dalada Maligawa ή Ο Ναός του Ιερού λειψάνου του Δοντιού είναι βουδιστικός ναός στην πόλη της Kandy, Σρι Λάνκα. Βρίσκεται στο συγκρότημα του βασιλικού παλατιού που στεγάζει τα λείψανα του δοντιού του Βούδα. Από την αρχαιότητα, το λείψανο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τοπική πολιτική, επειδή πιστεύεται ότι όποιος κατέχει το λείψανο κατέχει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Kandy
Η Kandy έγινε το 1592 η τελευταία πρωτεύουσα του ανεξάρτητου βασιλείου στο νησί μετά τις παράκτιες περιοχές που είχαν κατακτηθεί από τους Πορτογάλους. Πολλές εισβολές από τους Πορτογάλους και τους Ολλανδούς (16ο, 17ο και 18ο αιώνα) και αργότερα από τους Βρετανούς (κυρίως το 1803) απωθήθηκαν.

Η Kandy παρέμεινε ανεξάρτητη μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Στον δεύτερο Πόλεμο της Kandy, οι Βρετανοί εισέβαλλαν χωρίς αντίσταση και έφθασαν στην πόλη το 1815.

Η ιερή πόλη της Kandy ανακηρύχθηκε από την U.N.E.S.C.O. ως Τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1988.


English version
Sri Dalada Maligawa or The Temple of the Sacred Tooth Relic is a Buddhist temple in the city of Kandy, Sri Lanka. It is located in the royal palace complex which houses the Relic of the tooth of Buddha. Since ancient times, the relic has played an important role in local politics because it is believed that whoever holds the relic holds the governance of the country.

Kandy
In 1592 Kandy became the capital city of the last remaining independent kingdom in the island after the coastal regions had been conquered by the Portuguese. Several invasions by the Portuguese and the Dutch (16th, 17th and 18th century) and later by the British (most notably in 1803) were repelled.

Kandy stayed independent until the early 19th century. In the Second Kandyan War, the British launched an invasion that met no resistance and reached the city in 1815.

Sacred city of  Kandy declared by U.N.E.S.C.O. as a World Heritage Site in 1988.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates