Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010

Κυκλοφόρησε η νέα Σειρά Γραμματοσήμων του Αγίου Όρους ''Χλωρίδα-Πανίδα, Φυσικό Περιβάλλον Α'' / New set of stamps of Mount Athos ''Flaura-Fauna, Natural Environment A'' issued by Hellenic Post


Κυκλοφόρησε στις 11 Μαίου 2010 από τα ΕΛ.ΤΑ. η νέα ειδική Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων του Αγίου Όρους με τίτλο ''Χλωρίδα-Πανίδα, Φυσικό Περιβάλλον Α''. Αποτελεί τη Σειρά Νο.1 του έτους 2010.

Η Σειρά διατίθεται στις παρακάτω παραστάσεις, κλάσεις και ποσότητες:

Πανσές του Άθω - € 0,58 - τεμάχια 70.000
Πανσές του Άθω (Ενδημικό) - Viola athois W. Bekher. Ενδημικό αγριολούλουδο, είδος του Άθω που αναπτύσσεται στις πετρώδεις πλαγιές, πάνω από τα δασοόρια, σε υψόμετρο 1500-2000 μέτρα. Πολυετές φυτό με λεπτές τρίχες, με κατώτερα φύλλα κυκλικά και ανώτερα ωοειδή επιμήκη. Πολύ ωραία άνθη, ιώδη πληκτροφόρα. Ανθίζει τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο.

Κουτσουπιά - € 0,72 - τεμάχια 70.000
Κουτσουπιά, δένδρο του Ιούδα - Cercis siliquastrum L. Χαμηλό φυλλοβόλο δένδρο με ωραία ερυθρωπά άνθη τα οποία εμφανίζονται νωρίς την άνοιξη, πριν από την έκπτυξη των φύλλων. Συνυπάρχει πολλές φορές με τον μελιό και τα άνθη τους δημιουργούν μια ωραία αντίθεση και σύνθεση λευκού και ερυθρωπού χρώματος.

Κουμαριά - € 1,00 - τεμάχια 70.000
Ήμερη Κουμαριά - Arbutus unedo. Αειθαλής θάμνος ή χαμηλό δένδρο ύψους μέχρι 10 μέτρα. Συναντάται σε όλη την Ελλάδα στην παραμεσόγειο περιοχή των αειφύλλλων πλατυφύλλλων, κυρίως σε ασβεστολιθικά πετρώματα αλλά και σε άλλα γεωλογικά  υποθέματα. Φύλλα ελλειψοειδή με οδοντωτές παρυφές, οξύληκτα με βαθυπράσινη πάνω επιφάνεια και ανοιχτοπράσινη κάτω. Δημιουργεί πολύ ωραίους κόκκινους καρπούς σφαιρικούς διαμέτρου 15-20mm, οι οποίοι ωριμάζουν τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο. Οι καρποί του είναι βρώσιμοι και σε ορισμένα μέρη παράγουν ρακί ή άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Από το ξύλο της παράγεται άριστης ποιότητας ξυλοκάρβουνο.

Δενδροβάτραχος - € 2,43 - τεμάχια 70.000
Δενδροβάτραχος, Hyla arborea. Ένα από τα 16 είδη αμφιβίων της Ελληνικής ερπετοπανίδος. Το ενήλικο έχει μήκος πάνω από 5 εκ. Μικρό, μακρόσωμο, με χαρακτηριστικά  πεπλατυσμένα τα άκρα των δακτύλων του. Χρώματα διάφορα, συνήθως ανοιχτό ομοιόμορφο πράσινο, αλλά μπορεί να είναι και κίτρινο μέχρι καφέ σκοτεινό. Οι δενδροβάτραχοι έχουν την ικανότητα να αλλάζουν χρώμα πολύ γρήγορα. Στην κεντρική Ευρώπη έχουν ένα σκοτεινό σημείο από το μάτι μέχρι το ακουστικό τύμπανο και πέρα. Αυτό συνήθως φέρει μια υγρή έκκριση. Κυρίως είναι νυκτόβιος. Βρίσκεται σε καλά αναπτυγμένες φυτολογικά περιοχές και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε περιοχές με θάμνους και πολλά δένδρα. Οι δενδροβάτραχοι είναι τα μόνα αμφίβια που αναρριχώνται και βρίσκονται σχεδόν πάντα ψηλότερα από το έδαφος. Τα νεαρά όμως άτομα προτιμούν την καλά αναπτυγμένη βλάστηση του εδάφους.

Ρείκι - € 3,00 - τεμάχια 50.000
Ρείκι, Δενδρώδης ερείκη - Erica arborea L. Θάμνος ή χαμηλό δένδρο μέχρι  7 μέτρα ύψος με ραβδόμορφα, όρθια κλαδιά. Φύλλα μήκους 3-5 χιλιοστών ανά 3-4 σε σπονδύλους. Κλαδίσκοι πυκνοί, λευκοί τριχωτοί. Είδος επίσης της μακκίας βλάστησης, σε μέτριους έως άγονους σταθμούς. Ανθίζει την άνοιξη (Μάρτιο-Απρίλιο). Τα άνθη είναι κωδονόμορφα λευκά ή πολύ ελαφρά λευκοροδόχρωμα σε πλούσιες φόβες. Μελισσοκομικό είδος. Το ξύλο των ριζών χρησιμοποιείται για την κατασκευή καπνοσυριγγών (τσιμπουκιών) πολυτελείας. Στο Άγιο Όρος κατασκευάζουν κουτάλια μικρού και μεγάλου μεγέθους, χαρτοκόπτες και λοιπά αντικείμενα μικροτεχνίας. Οι κλαδίσκοι χρησιμοποιούνται ως διηθητικό φίλτρο στην παραδοσιακή αγιορειτική οινοποιία.

Διαστάσεις: 40 x 40 χιλ. με ενδιάμεση διάτρηση στα 13 χιλ.σε φύλλα των 16 τεμαχίων
Σχεδίαση: Ιερομόναχος Λουκάς Ι.Μ. Ξενοφώντος
Προσαρμογή: Μυρσίνη Βαρδοπούλου
Mέθοδος Εκτύπωσης: Πολυχρωμία (offset)
Εκτύπωση: Giesecke & Devrient Ματσούκης Α.Ε.
Κυκλοφορία: Κυκλοφόρησαν στις 11 Μαϊου 2010 και θα διατίθενται μέχρι τις 10 Μαϊου 2011, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα.

Θα εκδοθούν επίσης:
Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (τεμ. 7.500). Θα διατίθενται προς €9,90.
Λευκώματα Σειράς Γραμματοσήμων (τεμ. 3.000). Θα διατίθενται προς €34,00.
Κάρτες Μάξιμουμ Prepaid (μεμονωμένες 5 x 4.000). Θα διατίθενται προς €1,50.

English version
A new special Commemorative set of stamps of Mount Athos, titled ''Flaura-Fauna, Natural Environment A'' issued on 11th of May 2010 by Hellenic Post. It was the set No.1 of 2010.

Set is available in the following designs, categories and quantities:

Μount Athos Pansy - € 0,58 - items 70.000
Mount Atho’s pansy (endemic) – Viola athois W. Bekher. A species of wildflower endemic to Mount Athos which grows on the rocky slopes above the timberline at an altitude of 1500-2000 metres. A perennial plant with fine hairs, orbicular leaves on the lower stem and elongated ovate leaves on the upper, its flowers are a very attractive violet colour. It flowers from June to August.

Judas Tree - € 0,72 - items 70.000
Judas tree - Cercis siliquastrum L. A small deciduous tree with attractive deep pink flowers that emerge in early spring, before the leaves appear. It often grows near ash trees and their flowers create an attractive contrast of deep pink and white.

Arbutus - € 1,00 - items 70.000
Arbutus unedo. An evergreen shrub or small tree growing to a height of up to 10 metres. It grows throughout Greece close to regions favoured by broad-leafed evergreen trees, mainly in limestone areas but also on other geological formations. It has elliptical leaves with serrated edges, which are dark green on top and light green underneath. Its very attractive red fruit is spherical and 15-20mm in diameter. It matures from October to December. The fruit is edible and in some areas is used to make raki or other alcoholic drinks. Its wood is used to make fine quality charcoal.

European Tree Frog - € 2,43 - items 70.000
European tree frog, Hyla arborea. One of Greece’s 16 species of amphibian. The adult is more than 5cm long. It is small and long-bodied, with a characteristic flattening at the end of its toes. It is usually a uniform light green but may range from yellow to dark brown.  Tree frogs have the ability to change colour very fast. In central Europe, they have a dark mark from the eye to the ear drum and beyond. This usually secretes a special liquid. The European tree frog is usually nocturnal. It is found in botanically well-developed regions and has a particular preference for areas with shrubs and many trees. Tree frogs are the only amphibians that can climb. They are almost always found above ground-level, although their young prefer well-developed ground vegetation.

Heath - € 3,00 - items 50.000
Heath - Erica arborea. A shrub or small tree that grows to a height of up to 7 metres, with stiff upright branches. Its leaves are 3-5 mm long by 3-4 mm wide, arranged in whorls. Its shoots are dense and covered in small white hairs. It is also found in maquis shrubland. It flowers in the spring (March-April). Its flowers are white and bell-shaped, sometimes with a pinkish tinge, and are arranged in large clusters. It is a species used in bee-keeping. The root burl is used to make luxury briar pipes. On Mount Athos, spoons of various sizes, letter openers and other small craft items are made from it. The shoots are used as a filter in traditional Athonite wine-making.

Dimensions: 40 x 40 (perforated in 13mm in-between) in sheets of 16
Design: Monk Loukas of Holy Monastery of Xenophontos
Adaptation: Myrsini Vardopoulou
Printing Method: Multicolored (offset)
Printers: Giesecke & Devrient Matsoukis S.A.
Circulation: This set issued on 11th of May 2010, and will be available through 10th of  May 2011, unless previously sold out. 

Also available:
First Day Covers (7.500 pieces). They will be available at a charge of €9,90.
Set Albums (3.000 pieces). They will be available at a charge of €34,00.
Prepaid Maximum Cards (5 x 4.000). They will be available at a charge of €1,50 each.


Πηγές / Sources: ΕΛ.ΤΑ. / Hellenic Post, Agion Oros Stamps
Κείμενα με χρώμα / Text in color: Ντάφης Σπυρίδων, Oμ. Καθηγητής Δασοκομίας Α.Π.Θ. / Dafis Spyridon, Professor Emeritus of Forestry at the Aristotle University of Thessaloniki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates