Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου στον Ορχομενό Αρκαδίας


© 2009 epirotica

Αρχίζουν να αποδίδουν οι προσπάθειες του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την ανάδειξη ενός ξεχασμένου αλλά και πανέμορφου συνάμα αρχαίου θεάτρου στον Αρκαδικό Ορχομενό, πολύ κοντά στο σημερινό Λεβίδι.

Ο Δήμος Λεβιδίου κατέβαλλε ποσό 40.000 ευρώ για την απαλλοτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων, προκειμένου να διανοιχτεί ο δρόμος προς το θέατρο.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας θα διαθέσει ποσό 200.000 ευρώ για την κατασκευή του δρόμου μήκους 550 μέτρων με τη χρήση κατάλληλων υλικών (χωματόδεμα από κεραμάλευρο), όπως υπέδειξε η ΛΘ΄Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Το ''Διάζωμα'' πρόκειται εντός του Ιουλίου να εκταμιεύσει στην ΛΘ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων το ποσό των 30.000 ευρώ που είναι χορηγία της Attica Bank για τις προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Αρκαδίας.

Ιστορία
Ο Αρκαδικός Ορχομενός τοποθετείται κοντά στον σημερινό οικισμό, στα βόρεια της Μαντινείας. Επώνυμος ήρωας θεωρείται ο γιος του Βασιλιά της περιοχής Λυκάονος. Η πόλη κατοικούνταν ήδη κατά την μεσοελλαδική εποχή, αργότερα δε συμμετείχε και στον Τρωικό πόλεμο.

Ο Όμηρος μάλιστα την αναφέρει ως ''πολύμηλο'', δηλαδή πόλη πλούσια σε πρόβατα. Οι Ορχομενοί πήραν μέρος στους Περσικούς πολέμους και στον Πελοποννησιακό συνασπίστηκαν, μαζί με τους άλλους Αρκάδες, με τους Λακεδαιμονίους. Το 418 π.Χ. όμως παραδόθηκαν στους ενωμένους Μαντινείς και Αθηναίους. Λίγο μετά το 370 π.Χ., οι εξαρτώμενες από τον Ορχομενό πόλεις Θείσσα, Μεθυδρίου και Τεύθις αποσπάστηκαν και συνέβαλαν στο συνοικισμό της Μεγαλόπολης.

Το 223 π.Χ. η πόλη καταλήφθηκε αιφνιδιαστικά από τον Αντίγονο τον Δώσωνα και έκτοτε άρχισε σταδιακά να παρακμάζει. Την εποχή του Παυσανία (2ος μ.χ αιώνας) μεγάλο μέρος της είχε ήδη ερημωθεί.

Η λεγόμενη μυκηναϊκή περίοδος αντιπροσωπεύεται στην Αρκαδία με ευάριθμες θέσεις. Την τελευταία δεκαετία ανασκάφτηκε μέρος ενός σημαντικού μυκηναϊκού οικισμού στον Ορχομενό Αρκαδίας.


Πηγές: Διάζωμα, Δήμος Λεβιδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates