Κυριακή 25 Ιουλίου 2010

Σοβαρά δυσεπίλυτα προβλήματα παρουσιάζει η Μονή ΔαφνίουΑδύναμη είναι η Μονή Δαφνίου σε περίπτωση νέου σεισμού. Ο,τι και να κάνουν οι επιστήμονες, όσο και να προσέξουν το σημαντικό αυτό μνημείο, να παρέμβουν, να το αναστηλώσουν, να το συντηρήσουν, δεν μπορούν, λόγω της ίδιας της φύσης του, να το κάνουν άτρωτο. Το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού έκανε αρκετά από το 1999, οπότε και ο μεγάλος σεισμός επέφερε πολύ μεγάλες φθορές. Από το 2004 και μετά, ωστόσο, ελάχιστα έγιναν.

Αλλά δεν είναι νόνο ο χαμένος χρόνος που πρέπει να καλυφθεί. Υπάρχουν προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να θεραπευθούν. Η αιτία εγκατάλειψης της μονής, λένε οι επιστήμονες, ήταν ακριβώς ότι έπειτα από σεισμούς παρουσίαζε εκτεταμένες βλάβες. ''Σε μια μελλοντική ισχυρή σεισμική καταπόνηση, το μνημείο ενδέχεται να εμφανίσει εκ νέου ρηγματώσεις, παρόμοιες με αυτές μετά τον σεισμό του 1981'', ανέφερε ο Νίκος Δεληνικόλας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ο κ. Δεληνικόλας παρουσίασε τη μελέτη ωρίμανσης για τη δεύτερη φάση αποκατάστασης του Καθολικού, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει σύντομα, μετά και την έγκριση της μελέτης. Κατά το διάστημα εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης θα συνεχίσουν να λειτουργούν το Καθολικό και ο Αρχαιολογικός Χώρος σαν επισκέψιμο εργοτάξιο.

Σήμερα υπάρχει γενική συμφωνία ότι το Δαφνί κτίστηκε τον 11ο αι. και επεκτάθηκε τον 13ο. Ο κ. Δεληνικόλας ανέφερε: ''Οι επόμενες φάσεις επεμβάσεων ταυτίζονται με την ιστορική παθολογία, αφού κυρίως βλάβες προκάλεσαν από τον 13ο αι. μέχρι σήμερα τις πολυάριθμες επεμβάσεις αποκατάστασης και ανοικοδόμησης''. Στις καταρρεύσεις και φθορές που ακολούθησαν θα πρέπει να προσθέσουμε και την αρπαγή, που είχε το γνωστό ονοματεπώνυμο: ο Λόρδος Έλγιν έκλεψε ιωνικούς κίονες και τους μετέφερε στη Μεγάλη Βρετανία.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης θα γίνουν ''εργασίες κατασκευής ενισχυτικών διατάξεων υπό μορφή περιδέσεων, ελκυστήρων, αφανών διαφραγμάτων στη στέψη των τοίχων κ.λπ., που θα συμβάλουν στην κατά το δυνατόν βελτίωση της συνολικής συμπεριφοράς του μνημείου, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση των σημερινών αποκλίσεων και παραμορφώσεων και επομένως και ο κίνδυνος μελλοντικών τοπικών καταρρεύσεων. Στη δεύτερη αυτή φάση θα ενταχθούν και όλες οι εργασίες μορφολογικής, αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης του μνημείου''. Επίσης, θα επανατοποθετηθούν τα ψηφιδωτά.


Καμπανάκι για τα ψηφιδωτά
''Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις θέσεις των επανατοποθετούμενων ψηφιδωτών οι βλάβες που θα προκληθούν πιθανόν να είναι πιο σοβαρές, λόγω του ότι όλες οι ρηγματώσεις της τοιχοποιίας θα μεταφερθούν σε αυτά μέσω των ισχυρών και άκαμπτων κονιαμάτων του υποστρώματός τους, ενώ πιθανόν να υπάρξει μεγάλη απώλεια ψηφίδων ακόμη και χωρίς ύπαρξη ρηγμάτωσης, όπως συνέβη και στον σεισμό του 1981'', έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ο εισηγητής.
''Η σοβαρότητα των βλαβών στα ψηφιδωτά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο στήριξής τους στην τοιχοποιία και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός για τον τρόπο ανάρτησης όσων έχουν ήδη αποτοιχιστεί'', κατέληξε.


Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates