Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

Έκθεση ''Γνωρίζω το Νόμισμα'' από την Alpha Bank στο Ναύπλιο / Exhibition ''Learning about Coins'' from Alpha Bank in Nafplio


Στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank στο Ναύπλιο λειτουργεί και εφέτος η Έκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα ''Γνωρίζω το νόμισμα'' που διοργανώνει η Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας.

Η Έκθεση ''Γνωρίζω το Νόμισμα'' παρουσιάζει την ιστορία του αρχαίου νομίσματος από την εποχή της εφεύρεσής του και την εξέλιξή του κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Ο μαθητής-επισκέπτης καλείται να μάθει τα μέσα συναλλαγής στην προκερματική εποχή, να γνωρίσει το πρώτο νόμισμα της ιστορίας, τις τεχνικές κοπής, την εικονογραφία και την κυκλοφορία των αρχαίων νομισμάτων.

Επίσης, το παιδί μαθαίνει να καλλιεργεί την παρατηρητικότητα και την κρίση του και παίρνει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκτίθενται είκοσι πέντε αρχαία νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank ενώ πραγματοποιείται και προβολή της ταινίας ''Η Ιστορία του Νομίσματος'', παραγωγή της Τράπεζας. Επιπλέον στο τέλος της επίσκεψής τους τα παιδιά παίρνουν ένα εκπαιδευτικού περιεχομένου βιβλίο για τα αρχαία νομίσματα με κείμενα και παιχνίδια.


English version
The educational Exhibition ''Learning about Coins'', which is organised by the Numismatic Collection Section of the Bank, will run for yet another year at the Alpha Bank Cultural Centre in Nafplio.

The Exhibition ''Learning about Coins'' presents the history of the ancient coin from the day it was invented and its evolution during antiquity. The pupil-visitor is invited to learn about the transaction means in the pre-coin era, to become acquainted with the first coin in history, the minting techniques, the iconography, and the circulation of ancient coins.

In addition, the child is instructed to cultivate his/her observation and judgment skills and receives valuable information about the history and civilization of. Twenty five ancient coins from the Alpha Bank Collection are exhibited in a specially arranged hall while the film ''The History of the Coin'' (a production of the Bank) is concurrently being screened. Moreover, at the end of their visit to the exhibition the children are provided with an educational booklet about the ancient coins with explanatory texts and games.

Πηγή: Alpha Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates