Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Photo of the Day - Sri Lanka, Mihintale - Kaludiya Pokuna

© 2010 epirotica

Η Kaludiya Pokuna βρίσκεται στους πρόποδες των δυτικών πλαγιών του όρους Mihintale και είναι η μεγαλύτερη από τις πισίνες (ponds). Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι η Kaludiya Ρokuna μπορεί πιθανώς να είναι η αρχαία Porodini Pokuna.

Το όνομα Kalu-Diya pokuna, μεταφράζεται ελεύθερα: η πισίνα με το μαύρο νερό. Λέγεται ότι η ονομασία εξελίχθηκε από σεβασμό προς τις ζοφερές αντανακλάσεις των δέντρων και των ογκόλιθων από τα γειτονικά δάση και βουνά, και είναι αληθινή η περιγραφή της τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Η Kaludiya Pokuna αποτελεί ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο παράδειγμα ενός αρχαίου μοναστηριακού συγκροτήματος. Γύρω από την πισίνα βρίσκονται τα ερείπια ενός arama που αποτελείται από έναν βουδιστικό ναό (stupa), ενός uposathaghara ή ge poya, δηλαδή κτιρίου όπου οι μοναχοί συναντούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εκτελέσουν ορισμένες τελετουργίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους, χώροι περιπάτου, κατοικίες, λουτρό και τουαλέτες.

Mihintale
Τον 3ο αιώνα π.Χ., η περιοχή της Mihintale ήταν μια πυκνή ζούγκλα με άγρια ζώα και ήταν τόπος που προορίζεται για το κυνήγι της βασιλικής οικογένειας.


Όλα άλλαξαν το 250 π.Χ., όταν ο γιος του Ινδού αυτοκράτορα Asoka, Mahinda Maha Thero έφτασε στο Missaka Pauwa για να συναντήσει για πρώτη φορά τον Βασιλιά Devamnampiyatissa  για να αποφασίσει κατά πόσον είναι αρκετά ευφυής για να κατανοήσει τη φιλοσοφία του Βούδα.

Αρχικά, κατοικία του Mahinda Maha Thero, αλλά αργότερα η Mihintale έγινε το κέντρο του Βουδισμού Theravada.


English version
Kaludiya Pokuna is situated at the foot of the western slopes of Mihintale and is the largest of the ponds. Most experts believe that Kaludiya pokuna may probably be the ancient Porodini Pokuna.

Kalu-diya pokuna, literarily translated means the black water pool. It is said that the name evolved out of respect to the sombre reflections of trees and boulders of the neighbouring forests and mountains, and is true to its description at most times of the day.

A very clear and precise example of an ancient monastic complex is found at Kaludiya Pokuna. Around the pond are the remains of an arama consisting of a stupa, uposathaghara or poya ge, the building where monks met at regular intervals to perform certain rituals pertaining to their conduct or behaviour, promenade for walking, residential cells, bath house and lavatory.

Mihintale
In the 3rd century B.C., area of Mihintale was a thick jungle area inhabited by wild animals and was a hunting ground reserved for the royals.

All this changed in 250 B.C. when the son of the Indian Emperor Asoka, Mahinda Maha Thero arrived at the Missaka Pauwa to meet Κing Devamnampiyatissa for the first time to decide whether he is intelligent enough to understand the philosophy of the Buddha.

Initially Mahinda Maha Thero’s residence, but later Mihintale became a main centre for Theravada Buddhism.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates