Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

Emporiki Bank: Αποτελέσματα χρήσης έτους 2009


Με διεύρυνση ζημιών και μείωση σε καταθέσεις και χορηγήσεις έκλεισε το 2009 για την Εμπορική Τράπεζα που ελέγχεται από την Crédit Agricole. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας είναι επιβεβλημένη και οι Γάλλοι γνωρίζοντας την κατάσταση έχουν ήδη δρομολογήσει αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ, το ενημερωτικό της οποίας εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι ζημιές το 2009 διαμορφώθηκαν στα 582,6 εκατ. ευρώ από 492 εκατ. ευρώ το 2008. Στην ενίσχυση των ζημιων συνέβαλαν οι αυξημένες προβλέψεις που ανήλθαν στα 670 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των καθαρών εσόδων ενισχύθηκε κατά 5% στα 750,9 εκατ. ευρώ αλλά τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 12,7% στα 541,7 εκατ. ευρώ.
Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 16% στα 14,9 δισ. ευρώ και οι χορηγήσεις έφτασαν τα 22,7 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ το 2008. Τα θετικά σημεία του ισολογισμού που εντοπίζονται από το management είναι η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το τέταρτο τρίμηνο κατά 6%, η ενίσχυση του μέσου περιθωρίου επιτοκίου στο 2,03% από 1,88% το τρίτο τρίμηνο και η μείωση των προβλέψεων.

Αναλυτικά τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα χρήσης 2009 εδώ.
Αναλυτικά η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2009 εδώ.


Πηγή: Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates