Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Πανελλήνια Φιλοτελική Έκθεση ''PatraPhilex 2010'' / Pan-Hellenic Philatelic Exhibition ''PatraPhilex 2010''


Η Πανελλήνια Φιλοτελική Συναγωνιστική Έκθεση ''PatraPhilex 2010'', η οποία διοργανώνεται από τη Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών θα είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας.

Θα έχει την υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η αρωγή της Νομαρχίας Αχαΐας, διατυπώθηκε ανοιχτά, από τον Νομάρχη, κ.Δ.Κατσικόπουλο, σε συνάντηση που είχε ο ίδιος, με τον αντιπρόεδρο της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών, κ. Κ.Χατζή και τον υπεύθυνο της εξαιρετικής συλλογής του ''Ιδρύματος Spungen'', κ.Daniel Spungen στις 8 Φεβρουαρίου 2010 στην Πάτρα.

Χώρος Έκθεσης
Η Έκθεση θα φιλοξενηθεί στη αίθουσα "Αίγλη", στις εγκαταστάσεις της Veso Mare, στην Πάτρα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Εκθεσιακές Τάξεις - Πλαίσια
Συμμετέχουν σχεδόν όλες οι εκθεσιακές Τάξεις, σε 300 περίπου πλαίσια των 16 φύλλων.

Σημαντικές ημερομηνίες
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 5 Σεπτεμβρίου 2010.
Ενημέρωση για την αποδοχή των αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Παρατηρητής ΕΦΟ:
Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος, τηλ.: 210-561 8322

Το Πρόγραμμα
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010
15:00-20:00  Ανάρτηση εκθεμάτων

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010
10:00-19:00  Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής
17:00-21:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό
19:30  Τελετή εγκαινίων

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
10:00-14:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό
10:00-21:00  Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής
17:00-21:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό

Δευτέρα έως Πέμπτη 8-11 Νοεμβρίου 2010
10:00-14:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό
10:30-12:30  Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)
17:00-21:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010
10:00-14:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό
10:30-12:30  Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)
17:00-21:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό
18:00  Ανάρτηση βραβεύσεων
18:00-19:00 Ομιλία

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010
10:00-14:00 Ώρες επίσκεψης για το κοινό
11:00-12:00 Ομιλία ή Δημοπρασία
17:00-21:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό
17:30-18:30 Συζήτηση Εκθετών-Κριτών (Critique)
19:30  Τελετή βραβεύσεων (Palmares)

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

10:00-14:00  Ώρες επίσκεψης για το κοινό
14:00-16:00  Αφαίρεση εκθεμάτων

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών
c/o Οργανωτική Επιτροπή ''PatraPhilex''
Τ.Θ. 1010
26001 Πάτρα
Τηλ: 694-438 1180
FAX: 261-062 3959
Ιστότοπος: www.fepatras.gr/patraphilex
Ηλεκτρονική διεύθυνση: hatzis@otenet.gr


Εnglish version
The Philatelic Society of Patras is pleased to announce the organisation of the Pan-Hellenic Philatelic Exhibition to be held in Patras from 6th to 14th November 2010, under the patronage of the Hellenic Philatelic Federation, with the name ''PatraPhilex 2010''.

The exhibition will be hosted in the ''Aegli'' convention hall, in the city of Patras. Among others, the exhibition will have the honour to host the unique and impressive exhibits of the ''Spungen Family Foundation'' which is related to World War II Holocaust. Danny Spungen, who is in charge of the world’s largest collection of documents and postal history concerning the period between 1940-45, including all those who suffered under the Nazi regime in various concentration camps, has most willingly accepted our invitation. This will be the first time ever for such a collection to cross the United States borders.

Participation in the Competitive Classes is open to collectors who are members of philatelic societies in Greece affiliated to the Hellenic Philatelic Federation, as well as to members of philatelic societies of abroad affiliated to F.I.P. or F.E.P.A. member Federations. The exhibition will hold about 300 frames from almost all the classes.

Exhibition Venue
The exhibition will be held at the "Aegli" hall, a part of Veso Mare complex, in the city of Patras, Greece. Admission is free.

Exhibition Classes - Frames
Almost all the exhibition Classes will participate in about 300 16-page frames.

Dates to remember
Deadline for submitting applications: September 5, 2010.
Confirmation to participants by the Organizing Committee: September 15, 2010.


EFO Consultant:
Ioakim Chalvatzidopoulos, Tel: +30210-561 8322

Schedule of Events
Friday 5 November 2010
15:00-20:00  Mounting of exhibits

Saturday 6 November 2010
10:00-19:00  Jury work
17:00-21:00  Exhibition open to the public
19:30  Opening Ceremony

Sunday 7 November 2010
10:00-14:00  Exhibition open to the public
10:00-21:00  Jury work
17:00-21:00  Exhibition open to the public

Monday-Thursday 8-11 November 2010
10:00-14:00  Exhibition open to the public
10:30-12:30  School visits (2 sessions)
17:00-21:00  Exhibition open to the public

Friday 12 November 2010
10:00-14:00  Exhibition open to the public
10:30-12:30  School visits (2 sessions)
17:00-21:00  Exhibition open to the public
18:00  Posting of awards
18:00-19:00  Philatelic Presentation

Saturday 13 November 2010
10:00-14:00  Exhibition open to the public
11:00-12:00  Presentation or auction
17:00-21:00  Exhibition open to the public
17:30-18:30  Discussion between exhibitors and Jury (Critique)
19:30  Palmares

Sunday 14 November 2010
10:00-14:00  Exhibition open to the public
14:00-16:00  Dismounting of exhibits

Organizing Committee contact information
Postal Address:
Philatelic Society of Patras
c/o ''PatraPhilex'' Organizing Committee
P.O.Box 1010
26001 Patras
Greece
Tel: 694-438 1180
FAX: 261-062 3959

Website: www.fepatras.gr/patraphilex


Πηγή / Source: Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών / Philatelic Society of Patras

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates