Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

Φιλοτελική Συλλογή - Αγορά του Μήνα / Philatelic Collection - Purchased Item of the Month


Greece, Samos Provisional Government
1913. Registered (N.698) Cover from Vathy - Samos to Athens, franked with complete set of 1912 Map of Samos Issue (Hellas 11-13), cancelled ''ΒΑΘΥ / VATHY 10 ΜΑΡ. 1913'', arrival ''ΑΘΗΝΑΙ (ΑΦΙΞΙΣ) 12 ΜΑΡ. 13''.


1912 (14 Νοεμβρίου)
Χάρτης Σάμου / Map of Samos

Είναι η πρώτη τακτική σειρά γραμματοσήμων της Προσωρινής Κυβέρνησης Σάμου, η οποία ανέλαβε την εξουσία στο νησί μετά την επανάσταση στις 11 Νοεμβρίου 1912.

Η έκδοση αποσκοπούσε στην προσωρινή κάλυψη των αναγκών μέχρι την άφιξη γραμματοσήμων από την Αθήνα. Περιλαμβάνει τρεις κλάσεις σε διαφορετικά χρώματα με κοινή παράσταση τον χάρτη της Σάμου.


English version
This is the first definitive issue of the Provisional Government that took over in Samos after the 11th of Novermber 1912 revolution.

The issue was meant to cover temporarily the postal needs until the stamps from Athens were delivered. It comprises three values in different colours, all of which bear the design of the map of Samos.

Philatelic Collection
Purchased Item of January 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates