Σάββατο 17 Απριλίου 2010

Η Έκρηξη του Ισλανδικού Ηφαστείου Eyjafjallajökull σε Εικόνες / Iceland's Eyjafjallajökull Volcano Eruption in PicturesΈνα ισλανδικό ηφαίστειο, σε νάρκη για 200 χρόνια, έχει εκραγεί, δημιουργώντας σχισμή 1 χλμ. σε ένα πεδίο πάγου. Η έκρηξη στο νοτιοδυτικό τμήμα του παγετώνα Eyjafjallajökull της Ισλανδίας έχει απελευθερώσει έναν σημαντικό όγκο τέφρας, που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη στην περιοχή του Eyjafjallajökull σημειώθηκε το 1821.


English version
An Icelandic volcano, dormant for 200 years, has erupted, ripping a 1km-long fissure in a field of ice. The eruption in southwestern part of Iceland's Eyjafjallajökull glacier has released a significant volume of ash, which has covered most of Europe.

The last volcanic eruption in the Eyjafjallajökull area occurred in 1821.


Photos: B.B.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates