Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Φιλοτελική Δημοπρασία από τον Οίκο ''Α.Κaramitsos'' στις 15 Μαϊου 2010 / Philatelic Auction by ''A. Karamitsos'' on 15th of May 2010


Το Σάββατο 15 Μαϊου 2010 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία φιλοτελικού περιεχομένου, από τον οίκο ''Α. Κaramitsos Philatelic Auctions'' στο ξενοδοχείο ''Esperia Palace'', στην Αθήνα.


Η δημοπρασία Νο. 359 θα διεξαχθεί στις 14.15, με αντικείμενα γενικής φύσης (Ελλάδα, νέες χώρες κλπ.).
Ο Κατάλογος της Δημοπρασίας εδώ.


English version
Philatelic auction will be held on Saturday 15th of May 2010 by ''A. Karamitsos Philatelic Auctions'' in Hotel Esperia Palace, Athens.

Sale No. 359 will take place at 14.15 as a general sale (mainly Greece & Greece's New Territories).
List of Auction here.


Esperia Palace Hotel
Σταδίου 22, Αθήνα / 22, Stadiou str., Athens
τηλ. / tel: 210-323 8001-9


Πηγή / Source: A. Karamitsios International Auctions


''Το παρόν post δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια, δημοσιεύεται για καθαρά φιλοτελικούς σκοπούς''.
''This post is not a Promotion, it is published purely for philatelic purposes''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates