Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Emporiki Bank: Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Emporiki Protected Fund Midas V”

© 2010 epirotica

Ξεκίνησε από τα καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας η διάθεση του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ''Emporiki Protected Fund Midas V'' (προστατευμένου κεφαλαίου), σε συνεργασία με την Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ., θυγατρική του Γαλλικού Ομίλου Amundi, στον οποίο συμμετέχει κατά 75% o μέτοχος πλειοψηφίας της Εμπορικής Tράπεζας Crédit Agricole S.A.

Πρόκειται για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με ειδικά χαρακτηριστικά, διάρκειας 5 ετών που εγγυάται το 100% του αρχικά επενδυόμενου κεφαλαίου στη λήξη του* (υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που περιγράφονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο). Η τελική απόδοση του Emporiki Protected Fund Midas V συνδέεται με τη μέση απόδοση ενός επενδυτικού καλαθιού 15 επιλεγμένων μετοχών που συνθέτουν τους δείκτες Dow Jones Eurostoxx 50 και S & P500, παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα μιας διαφοροποιημένης επένδυσης με έκθεση σε ηγετικές εταιρίες της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής οικονομίας.
Επιπλέον της τελικής απόδοσης, στο τέλος του 1ου έτους (30/05/2011) ο πελάτης θα εισπράξει ένα τοκομερίδιο που θα ισούται με 2,40% της Αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (μείον την προμήθεια εγγραφής), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα ενημερωτικά έντυπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανεξαρτήτως της απόδοσης του επενδυτικού καλαθιού.

Το Emporiki Protected Fund Midas V πέρα από την εγγύηση του αρχικά επενδυόμενου κεφαλαίου στη λήξη* προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως εβδομαδιαία δυνατότητα ρευστοποίησης, αφορολόγητα κέρδη, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά μετοχών, με δυνατότητα υψηλών αποδόσεων και επαγγελματική διαχείριση από την Amundi, τρίτη εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη κι έναν από τους δέκα κορυφαίους διαχειριστές στον κόσμο, με κεφάλαια υπό διαχείριση περίπου €670 δισ.

Η Εμπορική Τράπεζα, ως μέλος του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Γαλλία, είναι σε θέση να παρέχει στην ελληνική αγορά εξειδικευμένα προϊόντα που σχεδιάζονται με βάση τη βαθιά γνώση της Crédit Agricole και διατίθενται μέσω του δικτύου της Εμπορικής.


* Εκτός της προμήθειας συμμετοχής (εγγραφής), η οποία κατά το διάστημα από 03/05/2010 έως 28/05/2010 θα είναι 1%.

Η εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου ισχύει για τους μεριδιούχους που έχουν αγοράσει κατά την περίοδο προεγγραφών (3/5/2010 μέχρι 28/5/2010 στις 15:00 μ.μ.) και έχουν διατηρήσει τα μερίδιά τους μέχρι τη λήξη (8/6/2015 στις 12:00 μ.μ.). Εγγυητής του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη είναι η εταιρία Segespar Finance, 100% θυγατρική του Ομίλου Amundi. Η εγγύηση της Segespar Finance δεν παρέχεται για τις εγγραφές που συγκεντρώνονται μετά τις 28/05/2010 στις 15:00 μ.μ. και τις εξαγορές πριν τις 08/06/2015 στις 12:00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates