Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

(Vid) Φωτογραφία Time Lapse / Time Lapse Photography

''Antarctica Time lapse: A Year on Ice'' on YouTube Antzarctica Channel

Η time lapse photography είναι μια κινηματογραφική τεχνική που στηρίζεται στη λήψη εκατοντάδων ή χιλιάδων σταθερών φωτογραφιών του ίδιου θέματος σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μία φωτογραφία το δευτερόλεπτο ή μία φωτογραφία την ώρα, ανάλογα με το θέμα) και σε κάποιο βάθος χρόνου (που μπορεί να κυμαίνεται από δευτερόλεπτα έως κάποιους... μήνες), οι οποίες εκ των υστέρων συντίθενται σε μια "ταινία".


''TimeLapse Typhoon Nangka over Hong Kong'' on YouTube Tokyoahead Channel


English version
The time lapse photography is a cinematic technique that relies on making hundreds or thousands of standard photographs of the same subject at regular intervals (a shot per second or per hour, depending on the subject) and a long-term (which can range from seconds to several months...), which subsequently synthesized in a ''movie''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates