Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009

Η ''Ζωγραφισμένη Πυραμίδα'' αποκαλύπτει τις πρώτες τοιχογραφίες καθημερινής ζωής των Μάγια / "Painted Pyramid" Reveals first Murals of Maya Daily LifeΜια σειρά από ασυνήθιστες τοιχογραφίες των Μάγια, πλήρεις, με ιερογλυφικές λεζάντες, παρέχουν στους αρχαιολόγους μια ανεκτίμητη ματιά στην καθημερινή ζωή στην αυτοκρατορία από το 620 ως το 700 μ.Χ. περίπου. 

Όλες οι ως τώρα γνωστές τοιχογραφίες των Μάγια απεικονίζουν την άρχουσα ελίτ, νίκες σε μάχη ή θρησκευτικά θέματα. Αλλά οι εξωτερικοί τοίχοι σε μια "ζωγραφισμένη πυραμίδα" θαμμένη για αιώνες στη ζούγκλα του Μεξικού δείχνουν στους μελετητές των Μάγια κάτι εντελώς διαφορετικό.

Οι τοιχογραφίες που ανακαλύφθηκαν το 2004 στο Calakmul, αρχαιολογικό χώρο της εποχής των Μάγια, απεικονίζουν απλούς ανθρώπους να απολαμβάνουν περισσότερο καθημερινές αναζητήσεις, σύμφωνα με μια νέα, αναλυτική περιγραφή της τέχνης της τοιχογραφίας. "Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα τέτοιο σε καμία από τις γνωστές τοιχογραφίες. Αυτές είναι εντελώς αναπάντεχες" είπε ο εμπειρογνώμονας των Μάγια Michael D. Coe, επίτιμος έφορος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Peabody του Πανεπιστημίου Yale. "Αυτό είναι καθημερινή ζωή με άτομα που δεν ανήκουν στην υψηλή κάστα των Μάγια, αλλά μάλλον άτομα που ασχολούνται με καθημερινές δραστηριότητες".


Η μόδα των Μάγια
Το πολύχρωμο έργο τέχνης δείχνει τα ρούχα και τα κοσμήματα που φοριούνται από διάφορες κοινωνικές τάξεις στην Calakmul.  Επιπλέον, η εξωτερική θέση των τοιχογραφιών της Calakmul εξέπληξε τους ειδικούς, δεδομένου ότι οι άλλες τοιχογραφίες έχουν βρεθεί κρυμμένες βαθιά μέσα στις πυραμίδες. "Με άλλα λόγια, ήταν σε κοινή θέα. Ήταν για να τις βλέπουν όλοι", ανέφερε ο Coe. Ευτυχώς για τους μελετητές των Μάγια, η ταφή της ''ζωγραφισμένης πυραμίδας'' βοήθησε στο να διατηρηθεί αυτό το ασυνήθιστο έργο τέχνης.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό ''Proceedings of the National Academy of Sciences''.

Ιστορία
Η Calakmul (επίσης Kalakmul) ήταν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις των Μάγια. Η Κλασσική περίοδος των Μάγια διήρκεσε από το 300 ως το 900 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, η Calakmul ήταν πιθανόν η πρωτεύουσα του Βασιλείου του Καν (Kan).

Βρίσκεται στην Μεξικανική πολιτεία της Campeche, βαθιά στις ζούγκλες της ευρύτερης περιοχής Petén Basin, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Βρίσκεται στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της U.N.E.S.C.O. από το 2002.English version
A series of unusual Maya wall murals, complete with hieroglyphic captions, are providing archaeologists with a priceless look at day-to-day life in the empire circa A.D. 620 to 700.

Previously known Maya murals all depict the ruling elite, victories in battle, or religious themes. But exterior walls on a "painted pyramid" buried for centuries in the Mexican jungle have shown Maya scholars something completely different.

The murals, discovered in 2004 at the Maya site of Calakmul, depict ordinary people enjoying much more casual pursuits, according to a new, detailed description of the wall art. "There's really nothing like this in any of the known murals. These are totally unexpected", said Maya expert Michael D. Coe, curator emeritus at Yale University's Peabody Museum of Natural History. "This is everyday life with people who are not upper-crust Maya but rather people engaged in everyday activities".Maya Fashion
The colorful artwork shows the clothing and jewelry worn by various social classes in Calakmul. What's more, the Calakmul murals' exterior location surprised experts, since other murals were found secreted away inside pyramids. "In other words, they were public. They were to be seen by everybody", Coe said. Luckily for Maya scholars, the painted pyramid's long burial helped preserve the unusual artwork.

Findings published this week in the journal ''Proceedings of the National Academy of Sciences''.


History
Calakmul (also Kalakmul) was one of the largest cities of Maya. Classic Maya period lasted from A.D. 300 to 900. During this era, Calakmul was likely the capital of the Kan Kingdom.
It is located in the Mexican state of Campeche, deep in the jungles of the greater Petén Basin region, 30 km. from the Guatemalan border.

Listed in U.N.E.S.C.O. World Heritage List since 2002.


Πηγές / Sources: National Geographic, U.N.E.S.C.O.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates