Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010

Φιλοτελική Δημοπρασία από τον Οίκο ''Α.Κaramitsos'' στις 6 Φεβρουαρίου 2010 / Philatelic Auctions by ''A. Karamitsos'' on 6th of February 2010


Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία φιλοτελικού περιεχομένου, από τον οίκο ''Α. Κaramitsos Philatelic Auctions'' στο ξενοδοχείο ''Esperia Palace'', στην Αθήνα.

Η δημοπρασία Νο. 350 θα διεξαχθεί στις 13.15, με αντικείμενα γενικής φύσης (Ελλάδα, νέες χώρες κλπ.).
Ο Κατάλογος της Δημοπρασίας εδώ.

Esperia Palace Hotel
Σταδίου 22, Αθήνα / 22, Stadiou str., Athens
τηλ. / tel: 210-323 8001-9


English version
Philatelic auction will  be held on Saturday 6th of February 2010 by ''A. Karamitsos  Philatelic Auctions'' in Hotel Esperia Palace, Athens.

Sale No. 350 will take place at 13.15 as a general sale (mainly Greece & Greece's New Territories).
List of Auction here.


Πηγή / Source: A. Karamitsios International Auctions

''Το παρόν post δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια, δημοσιεύεται για καθαρά φιλοτελικούς σκοπούς''.
''This post is not a Promotion, it is published purely for philatelic purposes''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates