Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

Η Emporiki Bank στηρίζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Η Εμπορική Τράπεζα στηρίζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) και ενισχύει τη μακρόχρονη λειτουργία της ως σταθερός και μόνιμος συνεργάτης για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της χώρας, χορηγώντας την Ετήσια Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση του Ε.Ε.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου, αναλαμβάνοντας παράλληλα μια σειρά ενεργειών συνεργασίας, που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2010.

Η Εμπορική Τράπεζα, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής επιλογής και συνεργασίας, θα έχει τη δυνατότητα μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια που οργανώνει το Ε.Ε.Α., να πραγματοποιήσει στοχευμένες παρουσιάσεις ολόκληρης της γκάμας των προϊόντων της που απευθύνονται κατά κύριο λόγο, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η Εμπορική Τράπεζα θα παρουσιάσει τις επιχειρηματικές της λύσεις που ανταποκρίνονται στις ειδικότερες ανάγκες των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, διευκολύνοντάς τους να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους.

Παράλληλα, η Εμπορική Τράπεζα θα οργανώσει μια σειρά σεμιναρίων για τα μέλη του Ε.Ε.Α. καλύπτοντας καίρια θέματα του ενδιαφέροντός τους.

Ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, συνοδευόμενος από αρμόδια στελέχη, παραβρέθηκε στην εκδήλωση, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί και στελέχη της Κυβέρνησης και όλων των πολιτικών κομμάτων, μέλη των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Το Ε.Ε.Α. είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο στην Ελλάδα, με εγγεγραμμένα μέλη που ξεπερνούν τις 230.000 και προέρχονται από 300 διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας από ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σκοπός του Ε.Ε.Α. είναι η προώθηση λύσεων στα προβλήματα των επαγγελματικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη τους και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του, καθώς και η υποβολή υποδείξεων και μελετών για την προαγωγή των στόχων της εθνικής οικονομίας.Πηγή: Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates