Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

Emporiki Bank: Νέο επενδυτικό προϊόν "Σύνθετη Ομολογιακή Τοποθέτηση'' / Emporiki Bank: New Investment Product ''Structured Note''Η Εμπορική Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ιδιωτών, δημιούργησε ένα νέο επενδυτικό προϊόν, τη ''Σύνθετη Ομολογιακή Τοποθέτηση'', το οποίο προσφέρει δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, με εξασφαλισμένο τακτικό εισόδημα και εγγύηση αρχικού κεφαλαίου.

Πρόκειται για Σύνθετη Ομολογία (Ομολογία κυμαινόμενου επιτοκίου με μέγιστη απόδοση), την οποία εξέδωσε η Emporiki Group Finance PLC, θυγατρική του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας και η οποία προσφέρει ιδιαίτερα προνόμια στους επενδυτές.

Η ''Σύνθετη Ομολογιακή Τοποθέτηση'', διετούς διάρκειας, διατίθεται με κυμαινόμενο ονομαστικό επιτόκιο Euribor 3Μ συν περιθώριο 1% με μέγιστη απόδοση 3%, προσφέροντας τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τακτικό εισόδημα με την απόδοση των τόκων κάθε τρίμηνο.

Επιπλέον, το νέο προϊόν προσφέρει εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της επένδυσης καθώς και χαμηλό ποσό εισόδου, από €5.000, ενώ διατίθεται, χωρίς προμήθειες εγγραφής, εξόφλησης και θεματοφυλακής.

Η ''Σύνθετη Ομολογιακή Τοποθέτηση'' διατίθεται σε όλα τα καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας, όπου διατίθενται και λεπτομερείς πληροφορίες για τους πελάτες.

Σύνοψη
Υψηλές αποδόσεις, εξασφαλισμένο τακτικό εισόδημα, εγγύηση αρχικού κεφαλαίου στη λήξη.


English version
Emporiki Bank aiming at the constant development of products that cover the modern needs of its customers, provides a new investment product under the title ''Structured Note'', which offers the possibility of high returns, guaranteeing at the same time regular coupon payments and initial capital at maturity.

The ''Structured Note'' is a Floating–Interest Rate Note with 2-year maturity and maximum return, issued by Emporiki Group Finance PLC, a subsidy of Emporiki Bank Group and offers special privileges to investors.

The coupon rate is floating and linked to Euribor 3Μ plus spread 1% with maximum 3%, giving the opportunity of high returns and guaranteeing regular cash flows through quarterly coupon payments.

Furthermore, the new investment solution provides guarantee of initial capital at maturity and low entry amount from €5.000. It has no subscription, redemption and custody fees.

The ''Structured Note'' has been available to customers. For further information on the new product "Structured Note", please refer to Emporiki Bank Branches.

Summary
High returns, secured regular income, guarantee of initial capital at maturity.Πηγή / Source: Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates