Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009

Κυκλοφόρησε νέα Σειρά Γραμματοσήμων - Φεγιέ με τίτλο ''2009 - Διεθνείς Διακρίσεις στην Ελληνική Καλαθοσφαίριση'' από τα ΕΛ.ΤΑ. / New Set of Stamps - Feuillet titled ''2009 - International Distinctions for Greek Basketball'' issued by the Hellenic Post
Κυκλοφόρησε, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, από τα ΕΛ.ΤΑ. νέα Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων - Φεγιέ με τίτλο ''2009 - Διεθνείς Διακρίσεις στην Ελληνική Καλαθοσφαίριση''. Πρόκειται για τη Σειρά Νο.9 του έτους 2009.

Η Σειρά διατίθεται στις παρακάτω κλάσεις, παραστάσεις και ποσότητες:
  • € 2,00 Εθνική Ελλάδος Νέων Ανδρών - Χρυσό Μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης 2009, τεμάχια 60.000

  • € 2,00 Εθνική Ελλάδος Εφήβων - Αργυρό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης 2009, τεμάχια 60.000

  • € 2,00 Εθνική Ελλάδος Ανδρών - Χάλκινο Μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης 2009, τεμάχια 60.000

Διαστάσεις: 81 x 105 χιλ. και θα αποτελείται από ένα γραμματόσημο, διαστάσεων 27 x 35 χιλ.
Σχεδίαση-Προσαρμογή: Ελένη Αποστόλου
Μέθοδος Εκτύπωσης: Πολυχρωμία (offset)
Εκτύπωση: Giesecke & Devrient Ματσούκης Α.Ε.
Κυκλοφορία: Κυκλοφορούν στις 15 Δεκεμβρίου 2009 και θα διατίθενται μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2010, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

Θα εκδοθούν επίσης:
Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (τεμ. 3 x 10.000). Θα διατίθενται προς € 9,20.
Απλά Λευκώματα Γραμματοσήμων Σειράς (τεμ. 1.500). Θα διατίθενται προς € 20,50.

English version
A new Commemorative set of stamps-Feuillet, titled ''2009 - International Distinctions for Greek Basketball'' issued by Hellenic Post on 15th of  December 2009. It is the set No.9 of 2009.

Set is available in the following values, designs and quantities:
  • € 2,00 Greek Men's Under-20 National Basketball Team - Gold Medal in the 2009 European Basketball Championship, items 60.000

  • € 2,00 Greek Men's Under-19 National Basketball Team - Silver Medal in the 2009 World Basketball Championship, items 60.000

  • € 2,00 Greek Men's National Basketball Team - Bronze Medal in the 2009 European Basketball Championship, items 60.000

Dimensions: 81 x 105 mm, consisting of 1 stamp each, dimensions 27 x 35mm
Design-Adaptation: Eleni Apostolou
Printing Method: Multicolored (offset)
Printers: Giesecke & Devrient Matsoukis S.A.
Circulation: This set issues on 15th of December 2009, and will be available through the 14th of  December 2010, unless previously sold out. 

Also available:
First Day Covers (3 x 10.000 pieces). They will be available at a charge of € 9,20.
Regular Set Albums (1.500 pieces). They will be available at a charge of € 20,50.
Πηγή / Source: ΕΛ.ΤΑ. / Hellenic Post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates