Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

Photo of the Day
Photo by Mohit Midha

Παρακολουθώντας έναν οδηγό ελεφάντων, ο οποίος κάνει μπάνιο τον ελέφαντά του. Ινδία.

English version
Watching a mahout bathing his elephant. India.

Πηγή / Source: National Geographic

1 σχόλιο:

Subscribe to updates