Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009

Κυκλοφόρησε νέα Σειρά Γραμματοσήμων με τίτλο ''Το Παιδί και τα Δικαιώματά του'' από τα ΕΛ.ΤΑ. / New set of stamps titled ''Children's Rights'' issued by the Hellenic Post
Κυκλοφορεί, σήμερα, 7 Δεκεμβρίου από τα ΕΛ.ΤΑ. νέα Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων με τίτλο ''Το Παιδί και τα Δικαιώματά του''. Πρόκειται για τη Σειρά Νο.8 του έτους 2009.

Η Σειρά διατίθεται στις παρακάτω κλάσεις, παραστάσεις και ποσότητες:
€ 0,20 Φωτογραφία: UNICEF / HQ 06 - 1370 / Giacomo Pirozzi
τεμάχια 5.000.000
€ 0,58 Φωτογραφία: UNICEF / HQ 06 - 1040 / Kate Brooks
τεμάχια 2.500.000
€ 0,72 Φωτογραφία: UNICEF / HQ 06 - 1500 / Giacomo Pirozzi
τεμάχια 2.500.000
€ 1,00 Φωτογραφία: UNICEF / HQ 00 - 1004 / Shehzad Noorani
τεμάχια 2.500.000
€ 4,00 Φωτογραφία: UNICEF / HQ 07 - 0778 / Iyad El Baba
τεμάχια  200.000


Διαστάσεις: 27 x 40 χιλ. σε φύλλα των 25 τεμαχίων
Σχεδίαση-Προσαρμογή: Ανθή Λύγκα
Μέθοδος Εκτύπωσης: Πολυχρωμία (offset)
Εκτύπωση: Giesecke & Devrient Ματσούκης Α.Ε.
Κυκλοφορία: Κυκλοφορούν στις 7 Δεκεμβρίου 2009 και θα διατίθενται μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2010, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα.

Θα εκδοθούν επίσης:
Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (τεμ. 20.000). Θα διατίθενται προς € 8,50.
Τυποποιημένες Σειρές Γραμματόσημων (τεμ. 1.500). Θα διατίθενται προς € 9,20.
Απλά Λευκώματα Γραμματοσήμων Σειράς (τεμ. 1.500). Θα διατίθενται προς € 20,40.
Κάρτες Μάξιμουμ Prepaid (μεμονωμένες 5 x 1.500). Θα διατίθενται προς € 1,50.English version
A new Commemorative set of stamps, titled ''Children's Rights '' issued by Hellenic Post on 7 December 2009. It is the set No.8 of 2009.

Set is available in the following values, designs and quantities:
€ 0,20 Photo: UNICEF / HQ 06 - 1370 / Giacomo Pirozzi,  items 5.000.000
€ 0,58 Photo: UNICEF / HQ 06 - 1040 / Kate Brooks,        items 2.500.000
€ 0,72 Photo: UNICEF / HQ 06 - 1500 / Giacomo Pirozzi,  items 2.500.000
€ 1,00 Photo: UNICEF / HQ 00 - 1004 / Shehzad Noorani, items 2.500.000
€ 4,00 Photo: UNICEF / HQ 07 - 0778 / Iyad El Baba,        items    200.000 

Dimensions: 27 x 40 in sheets of 25
Design-Adaptation: Anthi Lygka
Printing Method: Multicolored (offset)
Printers: Giesecke & Devrient Matsoukis S.A.
Circulation: This set issues on 7 December 2009, and will be available through 6 December 2010, unless previously sold out.

Also available:
First Day Covers (20.000 pieces). They will be available at a charge of € 8,50.
Set of stamps in packs (1.500 pieces). They will be available at a charge of € 9,20.
Regular Set Albums (1.500 pieces). They will be available at a charge of € 20,40.
Prepaid Maximum Cards (5 x 1.500). They will be available at a charge of € 1,50 each.


Πηγή / Source: ΕΛ.ΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates