Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009

Φιλοτελική Δημοπρασία από τον Οίκο ''Collectio'' στις 20 Δεκεμβρίου 2009 / Philatelic Auction by ''Collectio'' on 20th of December 2009Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία φιλοτελικού περιεχομένου, από τον οίκο ''Collectio - Αλέξανδρος Γαληνός'' στην Αίθουσα Δημοπρασιών ''Collectio'', στην Αθήνα.

Η δημοπρασία Νο. 64 θα διεξαχθεί στις 17.30, με αντικείμενα γενικής φύσης (Ελλάδα, ταχυδρομική ιστορία, νέες χώρες κλπ.).
Ο Κατάλογος της Δημοπρασίας εδώ.

Αίθουσα Δημοπρασιών ''Collectio''
Κωλλέτη 5, 1ος όροφος, Αθήνα / 5, Kolleti str., 1st floor, Athens
τηλ. / tel: 210-330 5086


English version
Philatelic public auction will be held on Saturday 20th of December 2009 by ''Collectio - Alexandros Galinos'' at ''Collectio'' Auctions Hall, Athens.

Sale No. 64 will take place at 17.30 as a General sale (mainly Greece, postal history & Greece's New Territories).
List of Auction here.

Πηγή / Source: Collectio - Alexandros Galinos


''Το παρόν post δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια, δημοσιεύεται καθαρά για φιλοτελικούς σκοπούς''.
''This post is not a Promotion, it is published purely for philatelic purposes''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates