Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009

Photo of the Day - Το Τηλεσκόπιο Herschel Μέσα στη Σκοτεινή Καρδιά του Αετού / Herschel Telescope Inside the Dark Heart of the Eagle
Το νέο ευρωπαϊκό διαστημικό τηλεσκόπιο Herschel, το μεγαλύτερο που έχει τεθεί ποτέ σε τροχιά, μετέδωσε μια εντυπωσιακή εικόνα ενός «μαιευτηρίου» άστρων, που κρυβόταν πίσω από γιγάντια, σκοτεινά νέφη σκόνης στον Αστερισμό του Αετού.

Δείχνει ένα μαύρο σύννεφο 1.000 έτη φωτός μακριά, στον Αστερισμό Aquila, τον Αετό. Καλύπτει μια έκταση 65 ετών φωτός και καλύπτεται τόσο πολύ από σκόνη που οι προηγούμενοι υπέρυθροι δορυφόροι δεν μπόρεσαν να δουν μέσα σ' αυτό. Τώρα, χάρη στην ανώτερη ευαισθησία του Herschel σε μεγαλύτερο μήκος κύματος των υπέρυθρων, οι αστρονόμοι έχουν την πρώτη εικόνα από το εσωτερικό του εν λόγω σύννεφου.

Η εικόνα, με τίτλο ''Μέσα στη Σκοτεινή Καρδιά του Αετού'', εγκαινιάζει το νέο δικτυακό τόπο που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (E.S.A.) για να προσφέρει στο κοινό, εύκολη πρόσβαση στις ανακαλύψεις του Herschel.


English version
An unseen stellar nursery comes into view in this Herschel image. Some 700 newly-forming stars are estimated to be crowded into these colourful filaments of dust. The complex is part of a mysterious ring of stars called Gould’s Belt.

Shows a dark cloud 1000 light-years away in the constellation Aquila, the Eagle. It covers an area 65 light-years across and is so shrouded in dust that no previous infrared satellite has been able to see into it. Now, thanks to Herschel’s superior sensitivity at the longest wavelengths of infrared, astronomers have their first picture of the interior of this cloud.

This image, titled ''Inside the Dark Heart of the Eagle'', launches new website created by the European Space Agency (E.S.A.) to provide to the public, easy access to the discoveries of Herschel.Πηγές / Sources: In, E.F.A.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates