Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009

Photo of the Day


Photo by Westinghouse Electric Corp.

Οι μηχανικοί της Westinghouse χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα-μινιατούρα για δοκιμές. Τα άνω καλώδια μεταφέρουν τρία εκατομμύρα βολτ ακίνδυνα στο έδαφος. Τα κάτω καλώδια, τα οποία φέρουν το φορτίο ενέργειας, προστατεύονται από τους κεραυνούς, οι οποίοι ενδέχεται να διακόψουν τη ροή του ρεύματος ή να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό. Ακόμη και οι αγελάδες είναι τεχνητές.


English version
Westinghouse engineers use this miniature system for tests. Upper wires detour the three-million-volt harmlessly to the ground. Lower wires, which carry the power load, are thereby protected against lightning, which might shut off the current or damage equipment. Even the cows are man-made.

Πηγή / Source: National Geographic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates