Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

Φιλοτελικές δημοπρασίες από τον Οίκο ''Α.Κaramitsos'' στις 12 Δεκεμβρίου 2009 / Philatelic Auctions by ''A. Karamitsos'' on 12th of December 2009
Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθούν τρεις δημοπρασίες φιλοτελικού περιεχομένου, από τον οίκο ''Α. Κaramitsos Philatelic Auctions'' στο ξενοδοχείο ''Esperia Palace'', στην Αθήνα.

Η δημοπρασία Νο. 342 θα διεξαχθεί στις 12.30, με αντικείμενα Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο Κατάλογος της Δημοπρασίας εδώ.

Η δημοπρασία Νο. 343 θα διεξαχθεί στις 13.00, με αντικείμενα Μεγάλων Κεφαλών Ερμή.
Ο Κατάλογος της Δημοπρασίας εδώ.

Η δημοπρασία Νο. 344 θα διεξαχθεί στις 13.45, με αντικείμενα γενικής φύσης (Ελλάδα, νέες χώρες κλπ.).
Ο Κατάλογος της Δημοπρασίας εδώ.

Esperia Palace Hotel
Σταδίου 22, Αθήνα / 22, Stadiou str., Athens
τηλ. / tel: 210-323 8001-9


English version
3-session philatelic auction will  be held on Saturday 12th of December 2009 by ''A. Karamitsos  Philatelic Auctions'' in Hotel Esperia Palace, Athens.

Sale No. 342 will take place at 12.30 and will feature Olympic Games items.
List of Auction here.

Sale No. 343 will take place at 13.00 and will feature Large Hermes Heads items.
List of Auction here.

Sale No. 344 will take place at 13.45 as a general sale (mainly Greece & Greece's New Territories).
List of Auction here.Πηγή / Source: A. Karamitsios International Auctions

''Το παρόν post δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια, δημοσιεύεται για καθαρά φιλοτελικούς σκοπούς''.
''This post is not a Promotion, it is published purely for philatelic purposes''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates