Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Οι Διατροφικές Τελετουργικές Συνήθειες των Ανθρώπων που έκτισαν το Στόουνχετζ / The Feasting Habits of Ancient Builders of StonehengeΗ ομάδα που εργάστηκε για το πρόγραμμα ''Stonehenge Riverside'' το 2009 προσπαθεί, μέσω των ευρημάτων, να εξηγήσει τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων που έκτισαν το πέτρινο κυκλικό οικοδόμημα, πριν από τέσσερις χιλιάδες χρόνια.

Με επικεφαλής τον καθηγητή Mike Parker Pearson από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (University of Sheffield) στην Αγγλία, χρηματοδοτούμενο από το Συμβούλιο Έρευνας Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Arts and Humanities Research Council), το νέο πρόγραμμα ''Feeding Stonehenge'' θα αναλύσει μια σειρά υλικών, συμπεριλαμβανομένων οστών βοδινού και φυτικών υπολειμμάτων.

Κατά το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι έφερναν μαζί τους τα ζώα στο Stonehenge για κάποια γιορτή του ηλιοστασίου. Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι τα ζώα διένυσαν μεγάλες αποστάσεις, για να φθάσουν στο σημείο των τελετουργιών αυτή τη στιγμή του έτους.

Το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο ενίσχυσε την ιδέα ότι τα Τείχη του Ντάρινγκτον (Durrington Walls) ήταν μέρος του συγκροτήματος του Stonehenge, εμφάνισε μια εκπληκτικά μεγάλη ποικιλία υλικών, από αρχαία εργαλεία έως υπολείμματα ζώων.

"Ένα από τα απρόβλεπτα αποτελέσματα (από το Stonehenge Riverside Project) είναι η μεγάλη ποσότητα νέου υλικού, εργαλεία, οστά ζώων, αγγεία, φυτικά κατάλοιπα, τα οποία χρειάζονται τώρα ανάλυση", εξήγησε ο καθηγητής Parker Pearson.

''Η νέα επιδότηση από το A.H.R.C. για το πρόγραμμα, μας επιτρέπει να λάβουμε τις μέγιστες πληροφορίες από τον απροσδόκητο πλούτο των ευρημάτων. Πρόκειται να μάθουμε τόσα πολλά για τις ζωές των ανθρώπων που έχτισαν το Stonehenge, το πώς ζούσαν, τι έτρωγαν, από που ήρθαν", πρόσθεσε.

Μια μεγάλη συλλογή γνάθων βοοειδών που συλλέχθηκαν κατά τις ανασκαφές των τελευταίων ετών θα υποβληθεί σε ισοτοπική ανάλυση για να προσδιορίσει από που προήλθαν και πότε θανατώθηκαν. Αυτό θα δώσει στους εμπειρογνώμονες μια καλύτερη ιδέα από πού είχαν ταξιδέψει οι άνθρωποι για να επισκεφθούν την τοποθεσία.
Η έρευνα θα προσφέρει επίσης μια καλύτερη κατανόηση του ντυσίματος των διάσημων λίθων του Stonehenge και το πώς οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί χώροι των Τειχών του Ντάρινγκτον και του Stonehenge διαφέρουν μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα ''Feeding Stonehenge'' θα συνεχισθεί για τα επόμενα τρία χρόνια.English version
The team who worked on the ''Stonehenge Riverside'' Project in 2009 are to return to their findings to explain the eating habits of the people who built and worshipped at the stone circle over four thousand years ago.

Led by professor Mike Parker Pearson from the University of Sheffield, and funded from the Arts and Humanities Research Council, the new ''Feeding Stonehenge'' project will analyse a range of materials including cattle bones and plant residue.

At the time of the Winter Solstice, experts believe people would have brought livestock with them to Stonehenge for a solstice feast. Initial research suggests the animals were brought considerable distances to the ceremonial site at this time of year.

The original Stonehenge Riverside project, which strengthened the idea that nearby Durrington Walls was part of the Stonehenge complex, yielded a surprisingly wide range of material ranging from ancient tools to animal remains.

"One of the unforeseen outcomes (of the Stonehenge Riverside Project) is the vast quantity of new material, flint tools, animal bones, pottery, plant remains, survey data, and chemical samples, which now needs analyzing", explained Professor Parker Pearson.

"The new grant from the A.H.R.C. for the ''Feeding Stonehenge'' project allows us to get the maximum information out of this unexpected wealth of remains. We are going to know so much about the lives of the people who built Stonehenge, how they lived, what they ate, where they came from", he added.

A large collection of cattle jaws collected during the last few years' excavations will now undergo strontium and sulphur isotope analysis to establish where they originally came from and when they were culled. This will give experts a better idea of where people had travelled from to visit the site.
The research will also offer a better understanding of the dressing of the famous sarsen stones of Stonehenge and insights into how the public and private spaces at Durrington Walls and Stonehenge differ from each other.

''Feeding Stonehenge'', will take place over the next three years.Πηγές / Sources: Culture24, A.H.R.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates