Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009

Photo of the Day


Photo by Chris Gray

Κόλμανσκοπ, Ναμίμπια.  Το Κόλμανσκοπ είναι ένα εγκαταλειμμένο ορυχείο διαμαντιών κοντά στην ακτή. Η πόλη-φάντασμα έχει πολλές κατοικίες και καταλύματα τύπου  στρατοπέδου, καθώς και ερείπια μερικών εμπορικών καταστημάτων.
Σήμερα, η πόλη είναι το όνειρο κάθε φωτογράφου που έγινε πραγματικότητα. Κανείς μπορεί να περάσει αρκετό χρόνο για λήψεις σε όλες τις φωτογραφικές δυνατότητες.


English version
Kolmanskop, Namibia. Kolmanskop is an abandoned diamond mine near the coast. The "ghost" town has several residences and barrack-type accommodations, as well as the remains of a few commercial establishments.
Today, the town is a photographer's dream come true. One cannot spend enough time taking in all the photographic opportunities.

Πηγή / Source: National Geographic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates