Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009

Αρχαίος μακεδονικός τάφος επιτέλους επισκέψιμος / Ancient Macedonian tomb finally accessible to visitorsΟ αρχαίος μακεδονικός τάφος της Σπηλιάς Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, που χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα, αποκαλύπτεται στο κοινό. Οι εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου ολοκληρώθηκαν από τη Λ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και σύμφωνα με την Προϊσταμένη, Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, τόσο ο μακεδονικός τάφος όσο και η Σπηλιά Εορδαίας θα δοθούν στο κοινό.

Ο τάφος βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το χωριό Σπηλιά. Είναι διθάλαμος, με μνημειακή πρόσοψη δωρικού ρυθμού και ελεύθερο αέτωμα. Τέσσερις δωρικοί ημικίονες αποτελούν τα εικονικά στηρίγματα του θριγκού, ανάμεσά τους υπάρχουν ανάγλυφες ασπίδες με γραπτή φυτική διακόσμηση.

Ο τάφος εντοπίστηκε το 1987. Πρόκειται για τον πρώτο μακεδονικό τάφο που ανασκάπτεται συστηματικά στη Δυτική Μακεδονία, έχει διαστάσεις 5x4 μ., αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο τάφος δεν λεηλατήθηκε. Είναι ένας οικογενειακός τάφος με πολλές ταφές, στον οποίο εντοπίστηκαν τέσσερα πυθοειδή αγγεία. Μία από τις ταφές είναι γυναικεία.

Τα ευρήματα είναι τυπικά των ελληνιστικών χρόνων, μακεδονικοί αμφορείς (δοχεία για υγρές προσφορές), μυροδοχεία, πινάκια, ειδώλια, αλλά και μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά από φέρετρα και από τα τοιχώματα του τάφου, όπου κρεμούσαν τα ειδώλια, ίσως και μία αιχμή δόρατος.

English version
Ancient Macedonian tomb in the village of Spilia in Eordaia, Kozani perfecture in northwest Greece, dated from 4th century B.C., is revealed in the public. It will be accessible to visitors following the completion of restoration works conducted by the 12th Ephorate of Prehistoric and Classic Antiquities.

The tomb is found in a distance of three kilometres from the village of Spilia. The tomb has two chambers with a Doric monument-like facade and free pedimentFour Dorian half-columns constitute the virtual supports of the entablature, between them exist embossed shields with written plant decoration.

The tomb was located in 1987. This is the first Macedonian tomb that was excavated systematically in Western Macedonia, its dimensions are 5x4 m., but the most important is that the grave was not ransacked. It is a familial tomb with a lot of burials, in which were located four vessels. One of the burials is feminine.

The finds of the tomb are typical of hellenistic years, Macedonian amphoras (containers for humid offers), chrismals, dishes, figurines, but also metal objects, as nails from coffins and from the walls of grave, where they hung the figurines, perhaps and a peak of spear.

Πηγή / Source: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates