Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

Παρουσιάζεται το Ιστορικό Αρχείο της Υπηρεσίας ΑρχαιοτήτωνΕίχε πάθει κάτι ο Παρθενώνας από τους μεγάλους σεισμούς του 1894; Ευτυχώς όχι, όπως δείχνουν τα τεκμήρια. Μία αναφορά του Ερνέστου Τσίλερ (Ernst Ziller) περί του θέματος καθησυχάζει τους τότε κυβερνώντες.

Ταυτοχρόνως όμως, ο Γερμανός αρχιτέκτονας προτείνει σειρά αναστηλωτικών εργασιών και επισημαίνει: ''Ούτως επί πολλούς αιώνας θέλουσι διατηρηθή τα αριστουργήματα ταύτα, ουχί μόνον δι ημάς, αλλά και δι άπαντα τον πολιτισμένον κόσμον και θέλουσι παραμείνη μάρτυρες λαού, ο οποίος διά των προϊόντων του πνεύματος και των έργων των χειρών του εφάνη πολλάκις προωρισμένος την εν τω υλισμώ πιστεύουσαν ανθρωπότητα να ανυψώση και πάλιν εις το βασίλειον του ιδεώδους''. Η αναφορά του Τσίλερ συγκαταλέγεται στα τεκμήρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που αποτελούν μια σημαντικότατη πηγή άγνωστων, ως επί το πλείστον, πληροφοριών σχετικά με τα μνημεία μας. Εχουν, όμως, και αρχαιολογική σημασία αφ εαυτά.

Το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας θα παρουσιάσει η διευθύντρια του Εθνικού Αρχείου Μνημείων κ. Μεταξία Τσιποπούλου τη Δευτέρα στις 19.00 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σε διάλεξη του Συλλόγου Φίλων του Ε.Α.Μ. Οπως αναφέρει, το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ''χρονολογείται από το 1834, έτος ίδρυσής της, μέχρι σήμερα, καταγράφει τη διοικητική εξέλιξή της και φωτίζει την ιστορία της αρχαιολογικής επιστήμης και πρακτικής. Ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και ορισμένα τεκμήρια ακόμα παλαιότερα, συγκεκριμένα από την εποχή του Καποδίστρια''.

Το Αρχείο περιλαμβάνει ''περισσότερα από 1.800 κιβώτια με έγγραφα, σχέδια εγγράφων, τηλεγραφήματα, ημερολόγια ανασκαφών, βιβλία πρωτοκόλλων, σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων, αλλά και τεκμήρια άλλης μορφής, όπως απομιμήματα και προσωπικά αντικείμενα''. Ανάμεσα στα αρχεία που παρουσιάζονται είναι το βασιλικό διάταγμα, με το οποίο ο βασιλιάς Όθων ''υπέγραψε το διάταγμα του διορισμού του Κυριακού Πιττάκη ως Εφόρου του Κεντρικού Μουσείου και το έγγραφο αυτό αποτελεί ουσιαστικά την ιδρυτική πράξη της Ελληνικής Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων. Είναι δίγλωσσο, στα ελληνικά και τα γερμανικά, και φέρει ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 1834''.

Μια έκθεση, με τίτλο ''Ανέφερα εγγράφως...'', που λειτουργεί στο κτίριο της οδού Ψαρομηλίγκου 22, στον Κεραμεικό, παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο πολλά από τα τεκμήρια. Θα λειτουργεί μέχρι τον Μάρτιο, οπότε και θα μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates