Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009

Αρχαιολόγοι δημιούργησαν online χάρτη των Αγίων Τόπων / Archaeologists Create Online Map Of The Holy Land
Αναφέρθηκε χθες ότι αρχαιολόγοι από τα παρακάτω Πανεπιστήμια: University of Southern California (U.S.C.), University of California Los Angeles (U.C.L.A.) και Middle East ανέπτυξαν έναν online διαδραστικό χάρτη αναζήτησης, που περιγράφει με λεπτομέρειες 7.000 αρχαιολογικούς χώρους στους Αγίους Τόπους.

Ο χάρτης που συντάχθηκε σε διάστημα πολλών ετών μέσα από εκατοντάδες ώρες έρευνας, ενισχύεται από την ελευθερία της πληροφόρησης. Ερευνητές ανέφεραν ότι η ιστοσελίδα παρέχει διαδραστικούς χάρτες που δείχνουν θέσεις από περίπου 7.000 αρχαιολογικούς χώρους στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Ο χάρτης φιλοξενείται στην ιστοσελίδα U.S.C.'s Digital Library του Πανεπιστημίου U.S.C. και χρησιμοποιεί Google Map.

Για τις προσπάθειές τους, απονεμήθηκε στους αρχαιολόγους το Ανοιχτό Βραβείο Αρχαιολογίας για το 2009 από τα Αμερικανικά Σχολεία Ανατολικών Ερευνών (A.S.O.R.), την κυριότερη οργάνωση για αρχαιολόγους που εργάζονται στη Μέση Ανατολή.English version
Archaeologists from University of Southern California (U.S.C.), University of California Los Angeles (U.C.L.A.) and the Middle East have developed an interactive searchable online map that details 7,000 archeological sites in the Holy Land, it was reported yesterday.

The map was compiled over several years through hundreds of hours of research, bolstered by freedom of information requests. Researchers said that the Web site provides interactive satellite maps showing locations of about 7,000 archeological sites on the West Bank and Jerusalem.

The map is hosted on U.S.C.'s Digital Library and uses a searchable Google Map portal.

For their efforts, the archaeologists were awarded the 2009 A.S.O.R. Open Archaeology Prize from the American Schools of Oriental Research, the main organization for archaeologists working in the Middle East.


Πηγή / Source: U.S.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates