Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Έκθεση με την παλαιότερα γνωστή προτομή του Ιουλίου Καίσαρα / The oldest known Bust of Julius Caesar at exhibition
Μια ατρόμητη ομάδα αρχαιολόγων που καταδυόταν εδώ και 20 χρόνια στον ποταμό Ροδανό (Rhône), που διατρέχει την πόλη Αρλ (Arles) της Γαλλίας, αγωνιζόταν ενάντια στην κακή ορατότητα για να θέσει επί τάπητος 500 περίπου αντικείμενα. Το 2007, ακριβώς τη στιγμή που αυτοί οι Ιντιάνα Joneses του νερού ήταν έτοιμοι να βγάλουν τις στολές τους, βρέθηκαν πάνω σε ενδιαφέροντα κομμάτια στηλών, διαζώματα και κομμάτια από μαυσωλεία. Και τότε έβγαλαν τον πιο εξαιρετικό θαμμένο θησαυρό: μια προτομή του Ιούλιου Καίσαρα.

Το εύρημα, που χρονολογήθηκε στο 46 π.Χ., είναι αξιοσημείωτο επειδή είναι πιθανό να έχει κατασκευασθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του αυτοκράτορα. Είναι το επίκεντρο για την Έκθεση που οργανώθηκε από τον Luc Long, επικεφαλής της Γαλλικής Κρατικής Υπηρεσίας Αρχαιολογίας, Ενάλιας Αρχαιολογίας και Θαλλάσιας Έρευνας. Ο σκοπός της Έκθεσης ''César, le Rhône pour Mémoire'', η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010, είναι ''να διατηρήσει το αίσθημα  πως πρόκειται για ένα ταξίδι με τον αρχαιολόγο, σε όλα τα στάδια της εργασίας του από το χώρο που σκάβει μέχρι την αποκατάσταση και την έκθεση των αντικειμένων'', λέει ο σχεδιαστής της Έκθεσης Pierre Berthier.
Η συλλογή δείχνει ότι η αρχαία Arles, δεν ήταν μόνο ένα λιμάνι και τόπος διέλευσης, αλλά ήταν ''διακοσμημένη'' και ''μνημειώδης'', αναφέρει ο Long, ''έχοντας μια επιδεικτική πρόσοψη με στόχο να εμφανίζει τον πλούτο και την εξουσία της Ρώμης''. Τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι συγκεντρωμένα στην τελευταία αίθουσα της έκθεσης που ο Long αποκαλεί ''το άγιο των αγίων". Παράλληλα με την προτομή του Καίσαρα, εκτίθεται ένα μαρμάρινο άγαλμα του θεού Ποσειδώνα, ύψους 1,80 που χρονολογείται από τις αρχές του τρίτου αιώνα μ.Χ. και ένα χάλκινο σάτυρο με τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του.Οι δύτες ανέλκυσαν αντικείμενα από 15 ναυάγια, όπως ράβδους σιδήρου ή μολύβδου, δαχτυλίδια, εργαλεία, δερμάτινο παπούτσι, μικρά ειδώλια και κεραμικά, ζωντανές αναμνήσεις της αρχαίας Αρλ ως λιμάνι παραλαβής εμπορευμάτων από την Γαλατία, την Ευρώπη, την Ανατολή, την Αφρική.

Όταν η Έκθεση τελειώσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τα αντικείμενα θα ενσωματωθούν στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου της πόλης (Musée départemental - Arles antique).

English version
An intrepid team of archaeologists has been diving for 20 years, struggling with poor visibility to bring up the 500 or so objects. In 2007, just when these Indiana Joneses of the water were ready to hang up their wet suits, they bumped into intriguing column fragments, friezes and chunks of mausoleums. And then they brought up the most extraordinary buried treasure of all: a bust of Julius Caesar.


The find, dated 46 BC, is remarkable because it is likely to have been made during the emperor's lifetime. It is the centrepiece for the exhibition organised by Luc Long, head of the French state department for archaeological, subaquatic and deep sea research.

The theme of ''César, le Rhône pour Mémoire'', which runs until September 2010, is "to maintain the feeling of going on a journey with the archaeologist, following every stage of their work from the site of the digs right up to the restoration and exhibition of the artefacts", says its designer Pierre Berthier.
The collection suggests that ancient Arles was not only a port and place of passage, but "decorated" and "monumental" says Long, "an ostentatious facade aiming to display Rome's wealth and power". The most stunning finds are together in the last room of the exhibition that Long calls "the saint of saints". Alongside Caesar is the 1.8-metre marble statue of the god Neptune dating from the beginning of the third century AD, and a bronze satyr with its hands tied behind its back.The divers also brought up remains of 15 shipwrecks, iron or lead ingots, rings, tools, shoe leather, small figurines and ceramics - vivid reminders of ancient Arles as a port receiving boatloads of goods from Gaul, Europe, the Orient, Africa.

When the exhibition ends next September the artefacts will be incorporated into the permanent collection of the city's museum (Musée départemental - Arles antique).
Πηγή: Musée départemental - Arles Antique, AFP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates