Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009

Έκθεση με αφίσες διαφημίσεων στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας / Poster advertising Exhibition in Nuremberg, Germany
Διαφημίσεις προίόντων σε αφίσες είναι το επίκεντρο μιας νέας μεγάλης Έκθεσης στη Νυρεμβέργη (Nürnberg)  της Γερμανίας.  Η Έκθεση ''Plakativ! Produktwerbung im Plakat'' επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ιστορία και τη λειτουργία της διαφημιστικής πινακίδας.

Με 350 αφίσες από γνωστές μάρκες, όπως η Coca-Cola, Nivea και άλλες, το Γερμανικό Εθνικό Μουσείο "άνοιξε" ένα φανταστικό κατάστημα παρουσιάζοντας το σκηνικό του κόσμου των προϊόντων τροφίμων, νοικοκυριών, καλλυντικών, μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ανακαλύψτε, πέραν των κλασικών της γραφιστικής και λιγότερο γνωστές αφίσες.

Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις διαφημιστικές στρατηγικές των μεγάλων εμπορικών σημάτων, από την Agfa ως την Zündapp. Η "Συλλογή Αφισών της Νυρεμβέργης'' είναι μόνιμα δανεισμένη από την Μ.Κ.Ο. GfK Verein, στο Γερμανικό Εθνικό Μουσείο.

Η αφίσα είναι, όπως η σύγχρονη επιχείρηση διαφήμισης, ένα δημιούργημα της βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων από τον 19ο αιώνα. Η οπτική ''ευχαρίστηση'' που προσέφερε, γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, επέστησε την προσοχή σε νέα προϊόντα, δημιούργησε και σχημάτισε τις νέες καταναλωτικές ανάγκες.English version
Product advertising in the poster is the focus of a new major exhibition in Nuremberg  (Nürnberg), Germany. ''Plakativ! Produktwerbung im Plakat'' Exhibition shows the history and operation of advertising posters.

With 350 posters of well-known brands such as Coca-Cola, Nivea and other, German National Museum (Germanisches National Museum) "opened" an imaginary store presenting the backdrop of the world of food, household, cosmetics, the media and leisure time. Discover, in addition to classics of graphic design and lesser known posters.

Visitors can learn interesting facts about the advertising strategies of major brands such as Agfa from A to Z, as Zündapp. The "Nuremberg poster collection'' is a permanent loan of the GfK Verein, a N.P.O., to the German National Museum.

The poster is, as the modern advertising business at all, a creature of the industrial commodity production of the 19th century. With its visual enticements, it bridged the gap between producers and consumers, called attention to the brand new products, created and formed new consumer needs.
pes and values to appeal to potential buyers. ''Plakativ! Produktwerbung im Plakat''
19.11.2009 - 11.04.2010

Germanisches Nationalmuseum
Kartäusergasse 1, 90402, Nürnberg
Tel.: 0911-1331-0
Website: gnm.de


Πηγή / Source: German National Museum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates