Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Photo of the Day Photo by Jan Sochor

Ένας υπαίθριος πωλητής περνώντας ένα λεωφορείο tap-tap στους δρόμους της Πορτ-ο-Πρενς, πρωτεύουσας της Αϊτής. Τα οχήματα αυτά εξυπηρετούν τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Αϊτή. Είναι ιδιωτικά, εκτελούν καθορισμένα δρομολόγια και αναχωρούν όταν γεμίσουν.

English version
A Haitian street vendor passimg the tap-tap bus on the streets of Port-au-Prince, capital of Haiti. These vehicles srve as public transportation in Haiti. They are private, operate over fixed routes, departing only when full.

Πηγή/ Source: FWA Photo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates