Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009

Λεύκωμα ''Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια νησιά''
Κατά το διάστημα 5-9 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η «8η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική». Κύριος στόχος της Συνάντησης των Ιωαννίνων ήταν να αναδειχθεί ο χαρακτήρας της ελληνιστικής κεραμικής της Δυτικής Ελλάδας, ηπειρωτικής και νησιωτικής, με έμφαση στην αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια Νησιά.

Με αφορμή τη διοργάνωση του Συνεδρίου και στο ίδιο θεματικό πλαίσιο, εκδόθηκε ένας αυτοτελής τόμος-λεύκωμα με τίτλο ''Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια νησιά''.

Η Ήπειρος, οργανωμένη διοικητικά κατά την αρχαιότητα σε έθνη και Κοινά, εκπροσωπείται στο λεύκωμα με παραδείγματα από τις περιοχές της αρχαίας Χαονίας, Μολοσσίας και Θεσπρωτίας, καθώς και από την πόλη Αμβρακία, αποικία της Κορίνθου.
Χωριστά παρουσιάζονται σύνολα από τα Ιόνια νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά. Το πλούσιο υλικό της Ακαρνανίας παρουσιάζεται με σύνολα από τις αρχαίες πόλεις Θύρρειο, Στράτος και Οινιάδες.
Η Ναύπακτος τέλος, καίτοι στο νοτιοδυτικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, αντιπροσωπεύει τα κεραμικά εργαστήρια της αρχαίας Αιτωλίας.
Την επιμέλεια του τόμου ανέλαβαν η επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου με το Τμήμα Δημοσιευμάτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, το οποίο και επιφορτίστηκε με την έκδοση.

Στο λεύκωμα παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα ανασκαφικών συνόλων, από τους κατά τόπους ανασκαφείς και μελετητές τους. Από τη Χαονία, το βορειότερο γεωγραφικά τμήμα της αρχαίας Ηπείρου (σημερινή νότια Αλβανία), παρουσιάζονται ένα χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής κεραμικής παραγωγής της Φοινίκης, πρωτεύουσας του Κοινού των Χαόνων (A. Gamberini), όπως και αγγεία ελληνιστικών τάφων από την ευρύτερη περιφέρεια των πόλεων Φοινίκης και Βουθρωτού (D. Çondi).
Η Μολοσσία αντιπροσωπεύεται με ανασκαφικά σύνολα από τις ορεινές κώμες της κοιλάδας του ποταμού Γορμού στο Πωγώνι (Η. Ανδρέου), και από τις θέσεις Δουρούτη (Ι. Ανδρέου), Καστρίτσα και Αγ. Απόστολοι (Γ. Πλιάκου) στην, πυκνοκατοικημένη κατά την αρχαιότητα, πεδιάδα των Ιωαννίνων. Στα παραδείγματα των περιοχών αυτών αναγνωρίζονται κατά κύριο λόγο προϊόντα εισηγμένα από μεγάλα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής, όπως η Απολλωνία και η Αμβρακία, αλλά και κεραμική τοπικών μολοσσικών εργαστηρίων.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προϊόντων ελληνιστικών εργαστηρίων της αρχαίας Θεσπρωτίας, προσφέρει η κεραμική του στρώματος εγκατάλειψης ενός οικοδομήματος της Ελέας, πρωτεύουσας του έθνους, και -έως μια εποχή- πιθανώς του Κοινού των Θεσπρωτών (Γ. Ρήγινος, Κ. Λάζαρη).
Τα χαρακτηριστικά του κεραμικού εργαστηρίου της Αμβρακίας που δέχεται επιρροές από μεγάλα κέντρα της περιοχής (Μακεδονία, Αττική, Ιταλία) και συγχρόνως αναπτύσσει τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα, αναδεικνύονται μέσα από την παρουσίαση των ευρημάτων ενός πλούσια κτερισμένου υστεροελληνιστικού τάφου της πόλης (Α. Αγγέλη). 

Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια νησιά, λεύκωμα με αφορμή τη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική,
5-9 Μαΐου 2009, Ιωάννινα,
εκδ. ΤΑΠΑ, Αθήνα 2009,
280 σελ.,
ISBN-13 9789602148341
Πρακτικά συνεδρίου

Πηγή: arxaiologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates