Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

Ηράκλειον - Μυστικά μιας βυθισμένης πόλης / Heracleion - Secrets of a sunken city
Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου παρουσιάσθηκε από τους μελετητές η αποκάλυψη των επιγραφών που ανακαλύφθηκαν στο Ηράκλειο, μια βυθισμένη αιγυπτιακή πόλη.

Το Κέντρο Θαλάσσιας Αρχαιολογίας της Οξφόρδης δημοσίευσε τη μονογραφία της βυθισμένης επιτύμβιας πέτρινης στήλης που ανακαλύφθηκε στην πόλη Ηράκλειον και χρονολογείται στα χρόνια της βασιλείας του Έλληνα Φαραώ Πτολεμαίου Η', πριν το 116 π.Χ.
Η επιτύμβια στήλη, γραμμένη στα ελληνικά και στα ιερογλυφικά, απαριθμεί τους θρησκευτικούς κανόνες που διέπουν την αποκατάσταση των λεηλατημένων αντικειμένων και του ασύλου των ναών που προσφέρεται από τους ιερείς στους μετανοήσαντες.

Ο Franck Goddio, ένας Γάλλος αρχαιολόγος και η ομάδα του ανέκτησαν την έξι μέτρων επιτύμβια στήλη από το θαλάσσιο πυθμένα του δέλτα του Νείλου, όπου το Ηράκλειον βυθίστηκε πριν από περίπου 1.300 χρόνια. "Η επιτύμβια στήλη ανακαλύφθηκε σε πολυάριθμα κομμάτια στο θαλάσσιο πυθμένα και η επιφάνειά της ήταν διαβρωμένη άσχημα, έτσι ώστε μόνο το ένα τέταρτο της επιγραφής έχει επιζήσει", σύμφωνα με το Κέντρο της Οξφόρδης.English version
Scholars unveiled inscriptions discovered in Heracleion, a sunken Egyptian city on Monday 9th of November.

The Oxford Centre for Maritime Archaeology released the monograph of a sunken stone stele discovered in the city of Heracleion dating to the reign of the Greek Pharaoh Ptolemy VIII, before 116 B.C. The stele, inscribed in Greek and Hieroglyphs, details the religious rules governing the recovery of plundered items and temple asylum offered by priests to penitents.

Franck Goddio, a French marine archaeologist and his team recovered the 6-meter-high stele from the seafloor of the Nile Delta, where Heracleion sank about 1.300 years ago. "The stele was discovered in numerous pieces in the seafloor and its surface had been badly eroded, so that only a quarter of the inscription has survived", according to the Oxford Centre.Πηγές / Sources: Science Fair, Franck Goddio Society, Hilti Foundation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates