Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009

Photo of the DayPhoto by Bruno Schlumberger

Ένας ζωγράφος στο Παρίσι κρύβει το πρόσωπό του όταν βλέπει τον φωτογράφο. Ο πίνακας στα δεξιά είναι μια αυτοπροσωπογραφία του ζωγράφου, ενός από τους πολλούς καλλιτέχνες δρόμου που εργάζονται στην Place du Tertre στη Μονμάρτη στο Παρίσι.

English version
A Paris painter hides his face as he sees the photographer. The painting on the right is a self-portrait of the painter, one of many street artists who work on Place du Tertre in Montmartre, Paris.

Πηγή / Source: National Geographic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates