Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009

Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου / Paleontological Museum of RethymnoΈνα μικρόσωμο ελάφι με ροπαλόμορφα κέρατα (χωρίς διακλαδώσεις), γνωστό ως Candiacervus ropalophorus, το ύψος του οποίου δεν ξεπερνά τα 70-80 εκατοστά, πλειστοκαινικοί ενδημικοί ελέφαντες και νάνοι ιπποπόταμοι ηλικίας 11.000-13.500 χρόνων. Είναι μερικά από τα εκθέματα- απολιθώματα του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, Παραρτήματος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, που πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του στο κοινό.

Απολιθώματα ασπόνδυλων προερχόμενα από τις παλαιοζωικές, μεσοζωικές και καινοζωικές θαλάσσιες αποθέσεις, καθώς και κείμενα, σχέδια, χάρτες φανερώνουν τη διαχρονική εξέλιξη της γεωλογικής ιστορίας της Κρήτης.
Το Μουσείο στεγάζεται στο Τέμενος Μασταμπά (τζαμί Βελή Πασά) του 17ου αιώνα, με τους εννέα τρούλους, τα δεκατρία συνεχόμενα κελιά (ντεκέδες) στη δυτική πλευρά, το ηγουμενείο και τον μιναρέ (ο αρχαιότερος στην πόλη) και υπέστη σοβαρές φθορές κυρίως από τους βομβαρδισμούς του 1941. Η αναστήλωσή του έγινε σταδιακά μετά την παραχώρηση του τεμένους από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Η συλλογή προέρχεται από έρευνες του Γερμανού Siegfried E. Κuß, καθηγητή του Γεωλογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ (Universität Freiburg), στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου με τη συνδρομή του Δήμου.
Η συντήρηση, η μελέτη και η παρουσίαση έγιναν με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών από τους καθηγητές Ν. Συμεωνίδη και Γ. Θεοδώρου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσειολόγου Π. Ζαμπέλη.English version
A small-bodied deer with horns coryneform (without branching), known as Candiacervus ropalophorus, which his height did not exceed 70-80 cm, original findings of endemic mammals in real-size representations and in anatomic arrangement, like dwarf Cretan elephants, dwarf hippopotamuses  aged 11.000-13.500 years. These exhibits-fossils are amongst others in the Paleontological Museum of Rethymno, Annex Goulandris Museum of Natural History, which recently opened its doors to the public.

Fossils of invertebrate from the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic sea deposits, as well as texts, drawings, maps show the temporal evolution of the geological history of Crete.
The Museum is housed in the Mosque of Mastabas (Veli Pasa camii) of 17th-century with its nine domes, the thirteen consecutive cells on the west side, the abbot and the minaret (the oldest in town), and suffered severe damage, mainly from the bombing of 1941. The restoration became progressively after the granting of the mosque by the Ministry of Culture to the Goulandris Museum of Natural History.

The collection comes by the German Siegfried E. Kuß, Professor of Geology Institute of the University of Freiburg (Universität Freiburg), from the excavations he did within the region of Rethymno in Crete island, with the assistance of the municipality.
It has been studied and conserved with the cooperation of the University of Athens (Historical Geology and Palaeontology Faculty, Department of Geology and Geoenvironment), by the emeritus professor N. Symeonidis and the assistant professor Dr. G. Theodorou, under the artistic direction of museologist P. Zampelis.Πηγές / Sources: Τα Νέα / Ta Nea, Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates