Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

Κυκλοφόρησε από τα ΕΛ.ΤΑ. νέα Σειρά Γραμματοσήμων με τίτλο ''Μορφές της Ελληνικής Μυθολογίας και Λαϊκής Παράδοσης'' / New set of stamps titled ''Figments of Greek Mythology and Folk Tradition'' issued by Hellenic Post
Στις 20 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε από τα ΕΛ.ΤΑ. μία νέα Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων με τίτλο ''Μορφές της Ελληνικής Μυθολογίας και Λαϊκής Παράδοσης''. Ήταν η Σειρά Νο.7 του έτους 2009.

Η Σειρά διατίθεται στις παρακάτω παραστάσεις, κλάσεις και ποσότητες:
Ο Θησέας εναντίον του Μινώταυρου              € 0,01 τεμάχια 5.000.000
Ο Ηρακλής και ο Τρίτωνας                           € 0,05 τεμάχια 5.000.000
Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες                          € 0,57 τεμάχια 5.000.000
Ο Τάλος και οι Διόσκουροι                           € 0,70 τεμάχια 2.500.000
Ο Βελλεροφόντης στην πλάτη του Πήγασου   € 5,00 τεμάχια    200.000

Διαστάσεις: 30 x 42 χιλ. σε φύλλα των 25 τεμαχίων
Σχεδίαση: Τάκης Κατσουλίδης
Προσαρμογή: Ελένη Αποστόλου
Μέθοδος Εκτύπωσης: Πολυχρωμία (offset)
Εκτύπωση: Giesecke & Devrient Ματσούκης Α.Ε.
Κυκλοφορία: Κυκλοφόρησαν στις 20 Οκτωβρίου 2009 και θα διατίθενται μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2010, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα.

Θα εκδοθούν επίσης:
Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (τεμ. 20.000). Θα διατίθενται προς €8,30.
Τυποποιημένες Σειρές Γραμματόσημων (τεμ. 1.500). Θα διατίθενται προς €8,90.
Απλά Λευκώματα Γραμματοσήμων Σειράς (τεμ. 1.500). Θα διατίθενται προς €19,80.
Κάρτες Μάξιμουμ Prepaid (μεμονωμένες 5 x 1.500). Θα διατίθενται προς €1,50.English version
A new Commemorative set of stamps, titled ''Figments of Greek Mythology and Folk Tradition'' issued by Hellenic Post on 20 October 2009. It was the set No.7 of 2009.

Set is available in the following designs, categories and quantities:
Theseus against the Minotaur  € 0,01 items 5.000.000
Heracles and Triton                 € 0,05 items 5.000.000
Odysseus and the Sirens          € 0,57 items 5.000.000
Talos and the Dioskuroi           € 0,70 items 2.500.000
Vellerofontis riding Pegasus      € 5,00 items     200.000Dimensions: 30 x 42  in sheets of 25
Design: Takis Katsoulidis
Adaptation: Helen Apostolou
Printing Method: Multicolored (offset)
Printers: Giesecke & Devrient Matsoukis S.A.
Circulation: This set issued on 20 October 2009, and will be available through 19 October 2010, unless previously sold out.

Also available:
First Day Covers (20.000 pieces). They will be available at a charge of €8,30.
Set of stamps in packs (1.500 pieces). They will be available at a charge of  €8,90.
Regular Set Albums (1.500 pieces). They will be available at a charge of  €19,80.
Prepaid Maximum Cards (5 x 1.500). They will be available at a charge of  €1,50 each.


Πηγή / Source: ΕΛ.ΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates