Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

Ημερίδα για την ψηφιακή σύγκλιση στην Πρέβεζα
Εκδήλωση  με ενημερωτικό χαρακτήρα προγραμματίζει η Ν.Α. Πρέβεζας για την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στη σειρά των ενημερωτικών ημερίδων που έχει πραγματοποιήσει η Ν.Α. Πρέβεζας και αποσκοπεί στη διάχυση πληροφόρησης αναφορικά με το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στον τομέα της ψηφιακής σύγκλισης.

Όπως  χαρακτηριστικά αναφέρει ο Νομάρχης Πρέβεζας, κ. Ιωάννου, στόχος της Ν.Α. Πρέβεζας δεν είναι μόνο η ψηφιακή σύγκλιση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η πλήρης μετάβαση του Νομού Πρέβεζας στην ψηφιακή εποχή και η υλοποίηση του οράματος για την ψηφιακή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας.

Τα  οφέλη που προκύπτουν από την  εφαρμογή των προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης είναι πολλαπλά και  ιδιαίτερης σημασίας για τους πολίτες  του νομού. Ανάμεσα στα έργα που  έχουν υλοποιηθεί με χρηματοδότηση  από το Γ’ ΚΠΣ είναι το μεγάλο έργο της Ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού της Ν.Α. Πρέβεζας, το οποίο εκτός του ότι διαφυλάσσει ηλεκτρονικά τον αρχειακό πλούτο του νομού, καθιστά εφικτή και εύκολη την πρόσβαση των πολιτών σε αυτόν.

Ένα ακόμα  σημαντικό έργο που έχει υλοποιήσει η Ν.Α. Πρέβεζας στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ είναι το site του Νομού Πρέβεζας (www.preveza.gr), ο επίσημος διαδικτυακός τόπος των πολιτών του νομού. Παρόμοιο έργο, εξαιρετικής σημασίας για τους αγρότες του νομού αποτελεί η «Πύλη Αγροτικής Ανάπτυξης», ένας δικτυακός τόπος όπου μπορούν οι αγρότες του νομού Πρέβεζας, ακόμα και από το πιο απομακρυσμένο χωριό να ενημερωθούν και να διεκπεραιώσουν κάθε ζήτημα που αφορά την εργασία τους. Επίσης, έχουν υλοποιηθεί ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Νομαρχίας και βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στην  ημερίδα θα παρουσιαστούν οι Προτάσεις  Έργων που έχει υποβάλλει η  Ν.Α. Πρέβεζας για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. και αφορούν μεγάλα ψηφιακά έργα για την επόμενη περίοδο. Ορισμένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά έργα που προωθεί η ΝΑ Πρέβεζας είναι τα ακόλουθα:

  • Διαδραστικά εργαλεία για τη διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατάρτισης επιμόρφωσης και ψηφιακής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων στο Νομό Πρέβεζας
  • Διαδραστικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών του Νομού Πρέβεζας
  • Υπηρεσίες ΤΠΕ για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και συμμετοχή της ομογένειας στα τοπικά δρώμενα του Νομού Πρέβεζας
  • Ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce στο Νομό Πρέβεζας για την προβολή, πιστοποίηση και διάθεση των τοπικών προϊόντων
  • Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση επενδυτών και επιχειρήσεων από τη Νομαρχία Πρέβεζας
  • «Ψηφιακός Καταναλωτής» - Καινοτόμος ηλεκτρονική πλατφόρμα της Νομαρχίας Πρέβεζας για την προστασία των καταναλωτών και την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Πηγή: Hpeiros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates