Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009

Emporiki Bank: Αποτελέσματα Εννεαμήνου (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2009)


Με διεύρυνση ζημιών και μείωση καθαρών εσόδων ολοκλήρωσε το εννεάμηνο η Εμπορική Τράπεζα. Ωστόσο, σε τριμηνιαία βάση καταγράφεται βελτίωση των μεγεθών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας στο εννεάμηνο η τράπεζα κατέγραψε ζημιές της τάξης των 472,10 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 121,30 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ την ίδια περίοδο το σύνολο των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε στα 576,50 εκατ. ευρώ από 590,60 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας μικρή πτώση 2,4%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ειδικότερα, διαμορφώθηκαν σε 406,10 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο, μειωμένα κατά 16,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλού κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων που αντλήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες του 2008 και τους πρώτους μήνες του 2009, καθώς και της αύξησης του ποσοστού των δανείων που δεν εκτοκίζονται.
Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο 2009 ανήλθαν σε 533,80 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα των μεγεθών της τράπεζας σε βάση τριμήνου, καθώς εμφάνισε συρρίκνωση ζημιών στα 113,40 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, από ζημιές 190 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Στο ίδιο διάστημα, τα συνολικά καθαρά έσοδα της Εμπορικής ενισχύθηκαν στα 217,20 εκατ. ευρώ από 200,30 εκατ. ευρώ του δεύτερου τριμήνου, χάρη στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (13%). Επισημαίνεται ότι η βελτίωση αυτή ενισχύθηκε αφενός από την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής στις καταθέσεις και χορηγήσεις και αφετέρου από την ανάπτυξη του εταιρικού χαρτοφυλακίου. Η Εμπορική Τράπεζα ανανέωσε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με τη δημιουργία νέων καταθετικών και δανειακών προϊόντων, στηρίζοντας το μέσο επιτοκιακό περιθώριο, το οποίο ανήλθε στο 2,06% το τρίτο τρίμηνο του 2009, από 1,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2009.

Το ύψος των προβλέψεων το τρίτο τρίμηνο του 2009 βελτιώθηκε, έχοντας διαμορφωθεί στα 163,50 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Επισημαίνεται, ωστόσο, πως η επιταχυνόμενη αυτοματοποίηση των πιστωτικών μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζεται έχει μειώσει το προφίλ κινδύνου στις νέες χορηγήσεις, γεγονός που σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εισπρακτικής πολιτικής της Τράπεζας, είχε θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας σχολίασε τα Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2009, δηλώνοντας τα εξής: ''Η Εμπορική Τράπεζα εφαρμόζει μια σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης για την περίοδο 2009 – 2013. Όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται, όπως η μείωση του κόστους κινδύνου της Τράπεζας μέσω της κεντροποίησης των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, καθώς και ο εξορθολογισμός της βάσης κόστους, στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Τράπεζας, σε μια πιο υγιή βάση. Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του γ΄ Τριμήνου 2009 της Τράπεζας αποτελούν απόδειξη ότι οι πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει έως τώρα είναι αποτελεσματικές. Η περαιτέρω εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, μέσω των υψηλών προβλέψεων που πραγματοποιήθηκαν από το 2008, σε συνδυασμό με την ισχυρή στήριξη που λαμβάνουμε από το βασικό μας μέτοχο, την Crédit Agricole, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που εγγυώνται την ανάπτυξη και μελλοντική επιτυχία της Εμπορικής Τράπεζας''.

Πηγή: capital.gr, Emporiki Bank

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates