Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009

Νερό βρέθηκε σε σεληνιακό κρατήρα / Water found in moon craterΞαφνικά, η Σελήνη μοιάζει ενδιαφέρουσα και πάλι. Έχει άφθονο νερό, δήλωσαν οι επιστήμονες την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, μια συναρπαστική ανακάλυψη που έστειλε κύματα ελπίδας για ένα μελλοντικό φυλάκιο αστροναυτών σε ένα χώρο που πάντα φαινόταν άγονος και αφιλόξενος.

Η επιβεβαίωση ήρθε από τα στοιχεία από τα δύο διαστημόπλοια της N.A.S.A. που σκόπιμα συγκρούστηκαν με ένα σεληνιακό κρατήρα τον περασμένο μήνα. "Πράγματι, ναι, βρήκαμε νερό. Και δεν βρήκαμε λίγο. Βρήκαμε μια σημαντική ποσότητα" είπε ο Anthony Colaprete, ο κύριος ερευνητής για το πρόγραμμα Lunar Crater Observation and Sensing Satellite.

Η σεληνιακή συντριβή έδειξε τουλάχιστον 95 λίτρα (25 γαλόνια) και αυτό είναι μόνο αυτό που οι επιστήμονες μπορούν να δουν από τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης, είπε ο Colaprete. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες διαστημικής πολιτικής λένε ότι κάνει τη Σελήνη ελκυστική για εξερεύνηση και πάλι. Η αφθονία νερού θα διευκόλυνε τη δημιουργία μιας βάσης για αστροναύτες, την παροχή πόσιμου νερού και ένα βασικό συστατικό για τα καύσιμα των πυραύλων. Οι επιστήμονες πιστεύουν επίσης ότι το νερό, που συσσωρεύτηκε σε μορφή πάγου κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών, κατέχει το ρεκόρ της ιστορίας του ηλιακού συστήματος.

Ο δορυφόρος, γνωστός ως Lcross, έπεσε σε έναν κρατήρα κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης πριν από ένα μήνα. Η 9.000 χλμ ανά ώρα ταχύτητα πρόσκρουσης δημιούργησε μια τρύπα 20 με 30 μέτρα σε πλάτος και φανέρωσε τα λίτρα νερού σε μορφή πάγου και ατμού.
Τα ευρήματα νερού ήρθαν μέσω της ανάλυσης των ελαφρών μεταβολών στο χρώμα μετά την πρόσκρουση, που δείχνουν αποκαλυπτικά σημάδια μορίων νερού που είχαν απορροφήσει συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι επιστήμονες είχαν δει σημάδια παγωμένου νερού στο κάτω μέρος κρύων κρατήρων, όπου ο ήλιος δεν λάμπει ποτέ. Η αποστολή Lcross, που προοριζόταν να ψάξει ειδικά για νερό, αποτελείται από δύο κομμάτια, έναν άδειο  πύραυλο που θα κτυπούσε στην επιφάνεια του Cabeus, έναν κρατήρα περίπου 70 χλμ. πλατύ και 3 χλμ. βαθύ, και ένα μικρό διαστημόπλοιο να μετρήσει ότι εκτοξεύθηκε. Το μικρό σκάφος επίσης χτύπησε την επιφάνεια.

Νέα εικόνα για την Σελήνη
"Είναι πολύ συναρπαστικό, είναι σαν να ζωγραφίζεις μια νέα εικόνα της Σελήνης. Μια εξαιρετική ανακάλυψη", δήλωσε ο Gregory Deloy, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Θεωρεί ότι ''μία από τις πιθανές πηγές του νερού είναι ένας κομήτης''.
"Ξεκλειδώνουμε τα μυστήρια του πλησιέστερου γείτονά μας και, κατ 'επέκταση, του ηλιακού συστήματος'' δήλωσε ο Μάικλ Wargo, επικεφαλής Σεληνιακός επιστήμονας στο αρχηγείο της N.A.S.A. στην Ουάσιγκτον.

12 άνδρες στηΣελήνη
Μόνο 12 άνδρες, όλοι Αμερικανοί, έχουν περπατήσει στη Σελήνη, και ο τελευταίος που πάτησε το πόδι του εκεί ήταν το 1972, στο τέλος των αποστολών Apollo.


English version
Suddenly, the moon looks exciting again. It has lots of water, scientists said Friday 13th of November, a thrilling discovery that sent a ripple of hope for a future astronaut outpost in a place that has always seemed barren and inhospitable.

Confirmation came from data churned up by two N.A.S.A. spacecrafts that intentionally slammed into a lunar crater last month.
''Indeed, yes, we found water. And we didn’t find just a little bit. We found a significant amount'' said Anthony Colaprete, the principal investigator for N.A.S.A.’s project Lunar Crater Observation and Sensing Satellite.

The lunar crash showed at least 95 liters (25 gallons) and that’s only what scientists could see from the plumes of the impact, Colaprete said. Some space policy experts say that makes the moon attractive for exploration again. Having an abundance of water would make it easier to set up a base camp for astronauts, supplying drinking water and a key ingredient for rocket fuel. Scientists also hope that the water, in the form of ice accumulated over billions of years, holds a record of the solar system’s history.

The satellite, known as Lcross, crashed into a crater near the Moon’s south pole a month ago. The 9,000-kilometers-per-hour impact carved out a hole 20 to 30 meters wide and kicked up the liters of water in the forms of ice and vapor.
The water findings came through an analysis of the slight shifts in color after the impact, showing telltale signs of water molecules that had absorbed specific wavelengths of light.

For more than a decade, scientists have seen signs of water ice at the bottom of these cold craters where the sun never shines. The Lcross mission, intended to look specifically for water, was made up of two pieces, an empty rocket stage to slam into the floor of Cabeus, a crater about 70 km wide and 3 km deep, and a small spacecraft to measure what was kicked up. Τhe small craft also hit the surface.

New moon image
''It’s very exciting, it is painting a new image of the moon. An extraordinary discovery'' said Gregory Deloy, from the University of California. He theorized that ''one of the possible source of water is a comet. We’re unlocking the mysteries of our nearest neighbor and, by extension, the solar system'' said Michael Wargo, Chief lunar scientist at N.A.S.A. headquarters in Washington, D.C.
12 men on moon
Only 12 men, all Americans, have ever walked on the moon, and the last to set foot there were in 1972, at the end of the Apollo missions.


Πηγή / Source: inquirer.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to updates